Werkloosheid daalt in 2017 vooral onder jongeren

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. De afgelopen drie maanden is de werkloosheid in Nederland gemiddeld met zesduizend mensen per maand gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. In de maand mei waren er volgens het CBS in totaal 456.000 werklozen. Dit komt overeen met ongeveer 5,1 procent van de beroepsbevolking. Bij de publicatie van de cijfers maakte het CBS bekend dat met name onder werklozen in Nederland de werkloosheid is gedaald.

Onder jongeren nam het percentage werklozen af van 9,7 procent in februari 2017 tot 9 procent in mei 2017. Dit percentage werklozen is onder deze groep nog niet zo laag geweest sinds maart 2009. In de leeftijdscategorie 25-plus was het percentage werklozen in  mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden eerder.

Als de werkloosheid daalt neemt over het algemeen ook de arbeidspopulatie toe. In de afgelopen drie maanden steeg het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14.000 per maand. In mei kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op bijna 1,3 miljoen. Daardoor kwam het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep weer terug op het niveau van voor de economische crisis. Het aantal jongeren dat de afgelopen drie maanden aan het werk raakte steeg gemiddeld met 5000 per maand. Lodewijk Asscher die nu nog minister is van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd dat hij tevreden is over deze cijfers. Hij gaf in een reactie aan dat er sprake is van de laagste jeugdwerkloosheid in ruim acht jaar.

Uitzendbureaus
In Nederland merken uitzendbureaus ook dat de arbeidsmarkt in Nederland aanzienlijk aan het herstellen is. Van hun opdrachtgevers krijgen ze veel vacatures en deze blijken steeds moeilijker ingevuld te kunnen worden vanwege een groot tekort aan geschikte kandidaten. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Vooral in de techniek en de bouw is deze krapte merkbaar. Technische uitzendbureaus en andere gespecialiseerde uitzendbureaus is de bouw en techniek merken een groot tekort aan vakkrachten op de arbeidsmarkt. Veel VCU gecertificeerde uitzendbureaus moeten kandidaten leveren met een VCA certificaat. Dit certificaat kost in de praktijk meestal rond de 150 euro en blijkt zeer gewild op de arbeidsmarkt. VCA gecertificeerde arbeidskrachten blijken zelfs voor VCU gecertificeerde uitzendbureaus moeilijk vindbaar. Daarom gaan deze uitzendbureaus vaak zelf werkzoekenden een VCA cursus aanbieden nog voor de uitzendwerkzaamheden van start gaan. Op die manier worden weer nieuwe technische assistenten klaargestoomd voor werk in de techniek en bouw.