Werkloosheid daalde in januari 2021

In de maand januari waren er in Nederland 337.000 Nederlanders werkloos. Volgens het UWV is dat ongeveer 3,6 procent van de beroepsbevolking in Nederland. Het aantal werklozen is in Nederland aan het afnemen. Dat betekent goed nieuws voor de arbeidsmarkt in Nederland. Al vanaf de maand oktober van 2020 is het aantal werklozen iedere maand gedaald met 23.000. Dat is de grootste daling in de werkloosheid die is genoteerd per maand vanaf 2003 toen de metingen op dit gebied zijn begonnen.

Werkloosheid

Volgens het UWV is de werkloosheid vooral zo sterk gedaald omdat er meer jongeren een baan hebben gekregen de afgelopen maanden. Toch is de arbeidsmarkt nog niet hersteld van de klap van de coronacrisis. Ten opzichte van de periode vlak voor de coronacrisis zijn er nog altijd ongeveer 64.000 meer werklozen meer in Nederland. Daar kwamen vanaf oktober gemiddeld ongeveer 19.000 per maand bij. In de maand januari van 2021 waren in totaal negen miljoen Nederlanders aan het werk. De cijfers met betrekking tot de werkloosheid moeten altijd wordt toegelicht om een goed beeld te krijgen. Er is namelijk altijd sprake van mensen die werkloos worden en mensen die juist weer een baan hebben gevonden. Verder zijn er ook mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en daardoor niet meer op de arbeidsmarkt actief zijn.

Dat zijn allemaal factoren die meegenomen moeten worden bij de berekening van de cijfers door het UWV. De coronacrisis heeft natuurlijk een invloed gehad op de werkgelegenheid maar het valt op dat er ook veel mensen weer aan het werk zijn gegaan. Dat brengt de verhoudingen in beweging. Er zijn per saldo meer mensen aan het werk gegaan dan werkloos geraakt. Als men deze gegevens goed bekijkt is met name de arbeidsparticipatie onder mensen die ouder zijn dan 25 jaar toegenomen in de afgelopen maanden.