Werkgeversverenigingen: werkgevers moeten terughoudender zijn met structurele loonsverhogingen in 2023

Door de oplopende kosten van de energie maar ook de boodschappen komen steeds meer werknemers financieel in de knel. Om die reden worden werkgevers in Nederland steeds vaker geconfronteerd met de vraag of ze een hoger loon kunnen bieden aan werknemers. Toch kleven hier ook risico’s aan. Door een hoger loon te bieden neemt het inkomen van werknemers toe en zal ook de hoeveelheid geld in de economie blijven groeien. Om die reden zal ook de inflatie gaan toenemen. Daarom zouden werkgevers in Nederland voortaan terughoudender moeten zijn met structurele loonsverhogingen. Minder structurele loonsverhogingen moeten voorkomen dat de inflatie verder stijgt. Werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW benoemen dit in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2023. Door een terugloop in de winsten van bedrijven zouden ook lang niet alle bedrijven mee kunnen doen met het verhogen van de salarissen. De werkgevers geven aan dat aan het begin van 2022 nog behoorlijke winsten in het verschiet konden zijn gesteld maar deze zijn inmiddels snel aan het verdampen.

Er zijn echter nog wel sectoren waarin de winsten nog wel behaald kunnen worden. Hoewel de werkgeversverenigingen structurele loonsverhogingen ontraden zijn ze wel voorstander van eenmalige uitkeringen aan werknemers. Deze uitkeringen kunnen werknemers compenseren met betrekking tot het verlies aan koopkracht in de winterperiode bijvoorbeeld. Daarnaast wijzen de werkgevers op een aantal risico’s voor de economie de komende tijd. Er zijn zorgen over de economie omdat er sprake is van een hoge inflatie en daarnaast een laag vertrouwen van consumenten. De arbeidsproductiviteit neemt bovendien nauwelijks toe. De loonontwikkeling moet daarom de komende tijd de inflatie niet verder omhoog brengen. Werkgevers hebben te maken met een energiecrisis maar ook met problemen die voortvloeien uit sancties en andere politieke middelen die worden gehanteerd tussen landen. De olieprijs is bijvoorbeeld ook sterk aan het schommelen wat invloed heeft op de kosten van transport en dergelijke. Ook zijn bepaalde onderdelen zoals chips moeilijk verkrijgbaar. De arbeidsmarkt is krap waardoor er weinig geschikt personeel beschikbaar is. Bedrijven die al het uiterste van de inzet van personeel hebben gevraagd kunnen natuurlijk niet nog meer druk uitoefenen omdat anders werknemers er aan onderdoor gaan. Het risico op een hoger verzuim neemt door de werkdruk bovendien al toe.