Werkgeversorganisaties willen bouwvrijstellingen ‘stikstofslot’ in 2019

Stikstofemissie vormt een groot probleem voor nieuwbouwprojecten in Nederland. Tijdens het bouwen van wegen, woningen en utiliteit komt stikstof vrij maar door het in gebruik nemen van de bouwwerken kan ook stikstof worden uitgestoten door bijvoorbeeld de verwarmingsinstallaties. Al deze factoren dienen te worden beoordeeld bij een bouwvergunningsaanvraag. Dat kost niet alleen tijd maar ook geld. Er treed een aanzienlijke vertraging op in de bouwsector. Daardoor worden de richtlijnen voor het aantal nieuwbouwwoningen waarschijnlijk de komende tijd lang niet behaald.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit een hele zorgelijke ontwikkeling. Deze organisaties zijn voorstander van het ontzien van bepaalde bouwprojecten bij de stikstofbeoordeling. Het gaat hierbij om bouwprojecten waarbij tijdens het bouwen wel stikstof vrijkomt maar na de oplevering van het bouwwerk juist klimaatwinst wordt geboekt. Op dit moment vallen deze bouwprojecten onder het zogenaamde ‘stikstofslot’ en dat hoeft niet volgens de werkgeversorganisaties. De werkgevers geven aan dat een aantal sectoren zwaar lijden onder de “te eenzijdige focus op stikstof”. Afgelopen dinsdag hebben de werkgevers een tienpuntenplan gepresenteerd waarin ze duidelijk maken hoe het schadelijke effect van de stikstofuitspraak voor de bouw kan worden beperkt.

Met de stikstofuitspraak wordt gedoeld op een uitspraak van de Raad van State (RvS). Hierin werd vastgesteld dat beoordeling van bouwprojecten op het gebied van stikstofemmisie niet altijd zorgvuldig is gebeurd. Deze uitspraak heeft gevolgen voor ongeveer 18.000 bouwprojecten in Nederland. Het gaat om projecten in de wegenbouw, woningbouw maar ook in de recreatie en landbouw. Het is nog onduidelijk of de projecten alleen maar worden vertraagd of dat ze zelfs worden uitgesteld. De organisaties zijn verbaast over de houding van de overheid op dit moment. Bouwprojecten zoals de aanleg van windmolenparken en zonnevelden worden namelijk ook vertraagt door de stikstofuitspraak. Dit is bijzonder want deze projecten zijn juist nodig voor een duurzamer en milieuvriendelijker Nederland. Tijdens het aanleggen van deze bouwwerken zal wel stikstof worden uitgestoten maar daarna gaat de stikstofemissie omlaag. Daar moet rekening mee worden gehouden.