Werkgeverslasten stijgen in 2016

In 2016 zullen de werkgeverslasten hoger uitvallen dan in 2015. Dit komt doordat bedrijven in 2016 meer geld moeten betalen aan premies voor werknemersverzekeringen. Salarisdienstverlener ADP heeft dit woensdag 6 januari 2016 gemeld. Het ADP verwerkt iedere maand de salarisstroken van ongeveer 1,4 miljoen Nederlandse werknemers en heeft daardoor een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van salarisbetaling en premieafdracht. Volgens het ADP stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie.

De sectorpremies dalen echter wel in 2016. Daarnaast dalen de pensioenpremies en de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW). Werkgever die actief zijn in de bouwsector zien hun werkgeverslasten wel dalen in 2016. Een bouwbedrijf is in 2016 voor werknemers die een modaal loon verdienen 186 per vier weken per werknemer minder kwijt aan sectorpremie.

De bouwsector is echter een uitzondering. In andere sectoren zien de werkgevers de totale werkgeverslasten wel toenemen. De dalingen in de sectorpremies zijn in andere sectoren onvoldoende om de stijging van de premieafdracht voor de werknemersverzekeringen te compenseren.

Reactie van Technisch Werken
De overheid heeft het eind 2015 over belastingverlaging gehad voor Nederlanders. Veel werkende Nederlanders zouden volgens de overheid in 2016 aanzienlijk mee te besteden hebben. Het is echter bijzonder dat voor werkgevers de lasten juist omhoog gaan. Wat goed is voor bedrijven is over het algemeen ook goed voor werknemers. Waarom zou de overheid de lasten voor werkgevers daarom niet verlagen?