Werkgevers vragen sollicitanten naar gezondheid ondanks verbod in 2015

Werkgevers in Nederland stellen regelmatig vragen over de gezondheid aan sollicitanten tijdens het sollicitatiegesprek.  Soms worden de vragen zelfs schriftelijk gesteld in sollicitatieformulieren. Dit gebeurd ondanks een verbod op het vragen naar gezondheidsproblemen. Er is een commissie die hierop toeziet in Nederland.  Deze commissie roept werkgevers op om hun formulieren aan te passen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft een inventarisatie gedaan naar sollicitatieformulieren. Hierbij werden vooral online formulieren beoordeeld op juistheid. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft dinsdag gemeld dat vooral bij online sollicitatieformulieren regelmatig vragen werden gesteld over de gezondheid van werknemers. De CKA is een commissie die valt onder de SER.

De Wet op medische keuringen verbiedt het stellen van vragen over de gezondheid door een werkgever aan een sollicitant. Volgens deze wet mogen alleen bedrijfsartsen vragen stellen over de gezondheid van sollicitanten. Bedrijfsartsen mogen alleen deze vragen stellen als het gaat om functies die een risico opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de kandidaat of sollicitant en anderen die in zijn of haar omgeving zouden werken.

Volgens de SER zijn veel werkgevers onbekend met de wet en is er geen sprak van een bewuste overtreding.

Reactie van Techisch Werken

Deze wet is typisch een voorbeeld van een wet waarbij men niet kijkt naar de praktijk.  Werkgevers moeten zieke werknemers vaak lang doorbetalen en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de kosten van de reïntegratie.  De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen gerust enorm worden genoemd. Een werkgever heeft geen zin in een ‘tikkende tijdbom’. Ze willen werknemers die in ieder geval op het moment van de aanname en het aanvangen van de werkzaamheden gezond zijn. Dit houdt in dat ze geen klachten hebben die voor verzuim kunnen zorgen. Op die manier kunnen werkgevers trachten de kans op verzuim te beperken.

Dit is echter een schijnzekerheid. Werknemers kunnen namelijk onjuiste gegevens verstrekken over hun gezondheid om de kans op werk te vergroten.  Als een werkgever zich dan gaat beroepen op een ingevuld sollicitatieformulier met daarop vragen over de gezondheid staat de werkgever spreekwoordelijk ‘schaakmat’. Hij mag immers deze vragen niet stellen en al helemaal niet vastleggen. De overheid zorgt er voor dat werkgevers creatiever worden met het omzeilen van wetten die niet werken. De overheid kan bij het ontwikkelen van wetten beter nagaan hoe werkgevers en werknemers er beide beter van worden.