Werkgevers tevreden over Miljoenennota maar willen meer ambitie in 2018

De werkgeversorganisatie VNO-NCW is positief over de Miljoenennota. Deze Miljoenennota vraagt echter wel om een ondernemend vervolg volgens de werkgevers. Zowel burgers als bedrijven krijgen in de Rijksbegroting geleidelijk aan lagere lasten. Deze constatering heeft Hans de Boer, de voorzitter van de werkgeversorganisatie, geuit als reactie op de Miljoenennota. Volgens deze voorzitter is de Rijksbegroting boekhoudkundig een pronkstuk. Er moet echter wel een ondernemend vervolg komen om te voorkomen dat de economie gaat vastlopen op termijn. Om die reden had ook MKB-Nederland meer verwacht van de begroting.

Arbeidsmarkt en energietransitie
Volgens MKB Nederland heeft de overheid wel naar het Nederlandse Midden-en-kleinbedrijf geluisterd. Desondanks profiteren de Midden-en-Kleinbedrijven in Nederland nauwelijks van de punten die in de Miljoennota zijn verwerkt geeft voorzitter Jacco Vonhof aan in een reactie. De voorzitter van MKB Nederland is blij dat de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting structureel omlaag gaan. Toch zijn er extra maatregelen nodig vanuit de overheid. Er heerst namelijk een krapte op de arbeidsmarkt en bovendien moeten veel Midden-en Kleinbedrijven forse investeringen doen in het kader van de energietransitie. Dat gaat voor veel bedrijven in het MKB-segment een financiële kostenpost vormen die enorm zal drukken op het bedrijfsresultaat. Compensatie is op dit gebied gewenst of zelfs noodzakelijk voor veel Midden en Kleinbedrijven.