Werkgevers moeten minimaal één 50-plusser uitnodigen voor sollicitatiegesprek in 2016

Werkzoekenden die ouder zijn dan vijftig jaar kunnen in Nederland maar moeizaam aan het werk komen. Ze solliciteren wel maar worden in de praktijk niet vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De overheid en verschillende andere organisaties zoeken naar oplossingen voor deze groep werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het blijkt niet eenvoudig om oplossingen te vinden. Er zijn verschillende subsidiemaatregelen ingevoerd om het voor bedrijven financieel aantrekkelijker te maken om oudere werkzoekenden aan een baan te helpen. Deze subsidies werken wel maar onvoldoende om voor deze groep structurele oplossingen te bieden.

Uitzendbureaus denken mee over oplossingen
Ook uitzendbureaus denken mee over oplossingen voor oudere werkzoekenden. De brancheorganisaties van uitzendorganisaties ABU en NBBU hebben een oproep gedaan aan uitzendbureaus om per aangedragen vacature minimaal één 50-plusser voor te dragen. Deze oproep werd gedaan tijdens de aftrap van de campagne ‘Open voor 50-plus’. Deze campagne werd gelanceerd door het MKB-Nederland en uitkeringsorganisatie UWV. De campagne open voor 50-plus is al sinds 2014 in werking maar heeft maandag 9 mei 2016 een nieuw vervolg gekregen. Er wordt nu ook gebruik gemaakt van radiospotjes om de aandacht voor deze groep werkzoekenden te vergroten. Ook de uitzendorganisaties ABU en NBBU hebben zich aangesloten bij de campagne.

Uitzendbureaus zijn belangrijk voor werkzoekenden
Het is bekend dat veel werkzoekenden via een uitzendbureau weer een baan vinden op de arbeidsmarkt. Dit is ook het geval bij oudere werkzoekenden. Van de oudere werkzoekenden die vanuit de WW weer aan de slag gaan heeft gemiddeld 30 procent betaald werk gevonden via een uitzendbureau of intermediair. Ondanks dat blijft het volgens de organisaties belangrijk dat er aandacht is voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Jurriën Koops, directeur van de ABU geeft aan dat de ABU het belangrijk vindt dat 50-plussers de kans krijgen om kwaliteiten en capaciteiten in te zetten in de huidige arbeidsmarkt.

Uitzendbureaus zetten zich in voor oudere werkzoekenden
Dat uitzendbureaus niet of nauwelijks aan leeftijdsdiscriminatie doen blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het UWV. Hieruit is gebleken dat de bereidheid onder uitzendbureaus om 50-plussers aan een baan te helpen groter is dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. Slechts dertig procent van de bedrijven in Nederland is bereid om extra maatregelen te treffen om werkzoekenden die ouder zijn dan 50 aan een baan te helpen. Bij uitzendbureaus is dat percentage veertig procent.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. Een groot aantal werkzoekenden vindt via een uitzendbureau werk. Minister Asscher probeerde met de Wet Werk en Zekerheid het flexwerk in Nederland te beperken maar de vraag is natuurlijk of hij daarmee de arbeidsmarkt gaat verbeteren. Bedrijven zetten flexwerkers in om tijdelijke klussen op te knappen of voor een langere tijd iemand aan het werk te houden zonder te veel risico’s te lopen. Veel bedrijven aarzelen met het bieden van contracten. Vooral aan oudere werkzoekenden worden nauwelijks contracten verstrekt.

Dat is jammer want die groep is wel gemotiveerd. Via uitzendbureaus worden oudere werkzoekenden echter wel vrij snel aan een baan geholpen. Daarom zijn uitzendbureaus voor deze groep werklozen een probaat middel om werk te vinden. In de techniek is bijvoorbeeld sprake van vergrijzing. Bedrijven hebben echter dikwijls direct ervaren uitzendkrachten nodig wanneer ze een technisch uitzendbureau bellen. Daarom zijn technische uitzendbureaus voor ervaren oudere technici een ideale kans om weer aan een betaalde baan te komen.