Werkgelegenheid voor technische uitzendkrachten stabiliseert

Dinsdag 26 november 2013 melde de ABU dat de werkgelegenheid voor uitzendkrachten stabiliseert. De ABU is de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen en houdt zich onder andere bezig met de ontwikkelingen in de werkgelegenheid voor uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Bij een vergelijking van tussen het aantal uitzendkrachten dat aan het werk was in oktober 2013 en het aantal uitzendkrachten dat aan het werk was in oktober 2012, kan worden geconcludeerd dat er een stabilisering is opgetreden.

Administratieve sector
Deze stabilisering is echter niet in elke branche van Nederland even groot. Sommige branches maakten zelfs een groei door. Dit is het geval bij de administratieve sectoren. In deze sectoren nam het aantal uren dat door uitzendkrachten werd gewerkt juist toe. Over een periode van 7 oktober tot 3 november 2013 nam het aantal uitzenduren in de administratieve sector toe met drie procent.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg doet het met betrekking tot uitzenduren zeer slecht. Wanneer gekeken word naar het verschil tussen 2012 en 2013 in het aantal uitzenduren dan is een daling zichtbaar van negenentwintig procent.

Technische sector
De technische sector is de sector waarin een stabilisering daadwerkelijk is opgetreden. Er kwam geen extra uitzenduren in de techniek bij en er gingen ook geen uitzenduren in de technische branche er af. De uitzenduren in de instructie namen wel af. Hierbij is er een sprake van een krimp van één procent in de uitzenduren.

Werkgelegenheid voor uitzendkrachten
Sinds 2012 nam het aantal uitzenduren af. Dit had te maken met een dalende werkgelegenheid voor uitzendkrachten. In de tweede helft van 2013 werd de krimp in het aantal uitzenduren wel kleiner. Langzamerhand raakte de uitzendbranche uit de ‘vrije val’. In oktober 2013 hebben een aantal uitzendbureaus een kleine stijging weten te creëren in de omzet.  De totale omzetstijging was twee procent. Deze stijging was met name van toepassing bij uitzendbureaus die uitzendpersoneel bemiddelen in administratieve sectoren. Ook bij de industrie en de techniek was sprake van een kleine opleving. De medische sector wist echter niet uit het dal te klimmen. In deze sector bleef de omzet dalen.

Reactie van Technisch Werken
Deze positieve berichtgeving over uitzendbureaus is niet onverwacht. De economische ontwikkelingen in Nederland tonen aan dat de economische krimp minder sterk is dan eerder dit jaar. Verschillende nieuwsberichten proberen duidelijk te maken dat in 2014 de krimp in de economie stabiliseert. De uitzendbranche loopt zoals vanouds op de ontwikkelingen in andere branches vooruit. Daarmee is de uitzendbranche een belangrijke graadmeter voor de economie. Het is echter nog te vroeg om van een structureel herstel te spreken. De economie is nog ver verwijdert van een structurele opgaande lijn. De winter komt er weer aan en dat zorgt over het algemeen voor een daling in het aantal uitzenduren voor verschillende sectoren waaronder de techniek. De vraag is echter of deze daling even groot is als de daling in de technische sector in de winter van 2012-2013. Hierin kan een positief verschil optreden. Dit positieve verschil zou een mooi begin zijn van 2014. Nu is het hopen dat de regering van Nederland er voor zorgt dat er geen verstikkende bezuinigingen meer over de Nederlandse bevolking en het Nederlandse bedrijfsleven worden uitgestort.