Werken op kantoor de norm, thuiswerken vaak alleen na overleg in 2023

Thuiswerken is in Nederland wel mogelijk maar vaak alleen na overleg met de werkgever. Werknemers kunnen in Nederland niet zomaar er vanuit gaan dat hun wens om thuis te werken wordt ingewilligd door de werkgever. Werken op kantoor is de norm en waarschijnlijk blijft dat ook de komende tijd het geval. Aan het begin van 2023 zijn er behoorlijke verschillen in mogelijkheden om thuis te werken. Dit verschilt vaak per werkgever. Sommige bedrijven maken er geen probleem van als werknemers veel thuis willen werken en faciliteren dat zelfs met bureaus, laptops, bureaustoelen en andere kantoormaterialen die ze beschikbaar stellen om thuiswerken zo aangenaam mogelijk te maken. Daar staan echter ook bedrijven tegenover die thuiswerken helemaal geen gewenste ontwikkeling vinden. Deze bedrijven willen er juist voor zorgen dat personeel naar kantoor komt om daar te werken. Het lijkt er op dat het aantal bedrijven dat werken op kantoor de norm noemt in de overhand is.

Thuiswerken niet voor iedereen mogelijk

Verder is het zo dat ongeveer de helft van de beroepsbevolking van Nederland niet de mogelijkheid heeft om thuis te werken. Het gaat hierbij om vijf miljoen werknemers die dus niet de mogelijkheid hebben om thuis werk te verrichten. Vaak kan dit niet omdat het werk dat niet mogelijk maakt. Hierbij kun je denken aan mensen in de techniek, bouw en zorgsector. Daarnaast is ook in het onderwijs het thuiswerken slechts incidenteel mogelijk. Er komt een nieuwe wet die er voor zorgt dat thuiswerken niet zomaar geweigerd mag worden door werkgevers. Er komen dus meer rechten voor werknemers die thuis willen werken. Bedrijven met meer dan tien werknemers mogen verzoeken tot thuiswerken niet zomaar weigeren.

Afspraken maken tussen werkgevers en werknemers

Daarnaast is dat ook het geval als werknemers juist wel graag naar kantoor willen komen om daar te werken. Dan moet een werkgever hun ook de mogelijkheid te geven om daadwerkelijk op kantoor te komen om daar werkzaamheden uit te voeren. Verzoeken om thuis of op kantoor te werken mogen alleen worden afgewezen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen. Er ontstaat echter geen absoluut recht om thuis te werken ook niet na de invoering van de nieuwe wetgeving. Uiteindelijk zullen werkgevers en werknemers altijd met elkaar in overleg moeten over thuiswerken en werk op kantoor. Dit overleggen is natuurlijk altijd een logisch proces wanneer men iets wil veranderen aan een werkrooster of werklocatie. Alleen wordt weigeren van thuiswerken in de toekomst minder makkelijk door werkgevers.