Werkeloosheid in Europa gestegen

De afgelopen 2 maanden is de werkeloosheid in Europa gestegen. Het aantal werkelozen is nu op het hoogste niveau sinds de invoering van de Euro. Dit is gebleken uit de cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dit bureau heeft de cijfers van de werkelozen de afgelopen 2 maanden bekeken.

In de maand december van 2011 had 10,4 procent van de beroepsbevolking van Europa geen betaald werk. Eerder was de prognose op 10,3 procent.

Het is momenteel nog niet rooskleurig op de arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare banen loopt sterk terug. Daarnaast nemen de ontslagen juist toe. Met name de bouwsector krijgt te maken met zware klappen in de economie. Opdrachten lopen terug doordat de huizenmarkt op slot zit. Bedrijven krijgen net als particulieren geen financiering rond.

Hierdoor wordt er niet gebouwd. Bouwbedrijven ontslaan de laatste maanden veel personeel om zelf nog te kunnen blijven bestaan. Aan de bouwsector zijn verschillende toeleveranciers gekoppeld. Deze krijgen het nu allemaal moeilijker.