Wereldwijde investeringen in energie gedaald in 2016

Wereldwijd zijn de investeringen in de energiesector in 2016 voor het tweede jaar op rij gedaald. Dit komt onder andere doordat de investeringen in de olie- en gasindustrie zijn afgenomen. Dit bericht werd dinsdag 11 juli 2017 bekend gemaakt door het internationale energieagentschap IEA dinsdag.

In de hele wereld gingen de investeringen in de energie in 2016 met ongeveer 12 procent omlaag tot in totaal 1700 miljard dollar. Niet in alle sectoren namen de investeringen in de energie af. Zo werd er bijvoorbeeld wel meer geld besteed aan het efficiënter maken en het uitbreiden van energienetwerken. Olie- en gasbedrijven merkten de lage olieprijzen sterk in hun resultaten. Doordat de opbrengst van fossiele brandstoffen terug is gelopen investeren bedrijven in de petrochemische sector veel minder in nieuwe projecten. China maakt langzamerhand ook de omslag naar verduurzaming van de energiesector en investeerde bijvoorbeeld veel minder in haar vervuilende kolencentrales.

Hernieuwbare energie
De investeringen in zogenaamde hernieuwbare energie zijn in 2016 een klein beetje gedaald tot 297 miljard dollar. Het valt op dat hernieuwbare energie wel rendabeler wordt en beduidend meer vermogen oplevert dan vijf jaar geleden. Dit komt door verbeteringen in technologie voor wind- en zonne-energie volgens het IEA.