Weinig industriële bedrijven zijn voorbereid op Brexit in 2019

In Nederland is slechts een minderheid van de industriële bedrijven volledig voorbereid op de Brexit. Dat bericht komt naar voren uit een enquête van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME die uitgevoerd is in samenwerking met KPMG Meijburg en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC). Het onderzoek werd gehouden onder tweehonderd ondernemers die actief zijn in de industriële sector.

Van de respondenten geeft slechts 17 procent aan dat ze voorbereid zijn op een Brexit. Deze groep heeft de gevolgen van de Brexit zo goed mogelijk opgevangen en verwerkt in het beleid. Naast deze groep heeft 36 procent van de respondenten wel een beeld bij de gevolgen van de Brexit en hebben ze daarvoor ook maatregelen getroffen. Alleen is het beleid nog niet afgerond. Ongeveer 38 procent van de Nederlandse bedrijven in de industrie is nog bezig met het oriënteren op de stappen die genomen moeten worden. Daarnaast heeft tien procent van de ondernemers nog geheel geen stappen ondernomen om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

Volgens veel bedrijven in de industrie heeft de Brexit een nadelig effect op de sector. De industrie van Nederland zou per jaar ongeveer voor 15 miljard euro exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Als er sprake is van een zogenaamde ‘no deal-Brexit’ zijn de gevolgen groot. Er kunnen vertragingen ontstaan aan de grens. Ook is de kans groot dat er meer ingewikkeldere procedures ontstaan als men zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Verder verwachten de bedrijven meer administratieve rompslomp.