Waterstofpact gesloten tussen multinationals begin 2017

Waterstof krijgt meer aandacht als men het heeft over de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen. Verschillende bedrijven gaan zich bezig houden met de ontwikkeling van waterstof als brandstofalternatief voor de huidige veelal fossiele brandstoffen. In ieder geval sluiten de oliebedrijven Shell en Total zich hierbij aan. Ook verschillende autoproducenten en industriële concerns zullen gaan werken aan de ontwikkeling van waterstof als brandstof.

Deelnemers Hydrogen Council
In totaal gaan dertien multinationals op dit gebied met elkaar samenwerken. Bij de samenwerking zijn de automerken BMW, Honda,  Hyundai, Toyota en Daimler aangesloten ook het grondstoffenbedrijf Anglo American en het Franse energiebedrijf Engie maken deel uit van het samenwerkingsverband.Dit maakten ze dinsdag 17 januari 2017 bekend. Ze verenigen zich in de zogenaamde  “Hydrogen Council”. Het bericht over de samenwerking werd bekend bij het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Waterstof en duurzame energie
Waterstof is volgens de bedrijven een zeer belangrijke tussenstap richting de duurzame energie voor de auto-industrie. Zowel in de industrie als transportsector zou waterstof een interessante oplossing kunnen vormen. Ook voor de energiesector is deze brandstof interessant. Overheden sluiten zich bij het initiatief aan. Gezamenlijk willen ze onderzoeken welke bijdrage waterstof kan leveren aan de oplossing voor energievraagstukken. De voordelen van waterstof moeten meer worden benadrukt in de media. Waterstof moet meer onder de aandacht worden gebracht bij bedrijven. Verder moet men ook denken aan oplossingen om waterstof op een grotere schaal in te zetten.

Klimaatakkoord van Parijs
Het gebruik van waterstof op een grotere schaal kan bijdragen aan het behalen van de doelen die zijn opgesteld in het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Het gebruik van waterstof beperkt namelijk de emissie van broeikasgassen in de atmosfeer.