Watersportsector hersteld in 2015 van economische crisis?

De watersportsector heeft de gevolgen van de economische crisis de afgelopen jaren gemerkt. Er werden in Nederland duizenden werknemers ontslagen die werkzaam waren in de bouw van jachten en boten. Daarnaast werden over een aantal bedrijven in de watersportsector faillissementen uitgesproken. De gemiddelde omzet van bedrijven in deze sector daalde ongeveer met twintig procent. Sommige bedrijven hadden echter te maken met nog scherpere dalingen in de omzet. Een aantal bedrijven in de watersportsector zag haar omzet met vijftig tot zeventig procent dalen. Ondanks deze fixe dalingen is men redelijk positief over 2015.

Herstel in de watersportsector
In dat jaar wordt een herstel van de watersportsector verwacht.  Deze verwachting werd uitgesproken op basis van een recent onderzoek van de branchevereniging Hiswa. In dit onderzoek is vermeld dat ongeveer dertig procent van de ondernemers in 2015 een omzetgroei verwacht. Ongeveer vijfenveertig procent van de benaderede ondernemers verwacht dat het aantal verkopen in 2015 gelijk zal blijven of een beetje zal stijgen. Hierdoor ziet de directeur André Vink van de Hiswa Vereniging tekenen van herstel van de watersportsector. Op woensdag 11 maart 2015 begint de 60ste Hiswa in de Amsterdam RAI.

Vergrijzing van de watersportsector
Vergrijzing blijkt naast de economische crisis ook een probleem te zijn voor de watersportsector. Het varende publiek wordt steeds ouder en jongere watersporters zijn er nog niet veel. Het gebrek aan jonge watersporters heeft nog geen groot effect op de verkopen in de watersport. Er worden nog steeds sloepen en andere vaartuigen verkocht. In Nederland zijn in 2015 ongeveer 1,5 miljoen watersporters aanwezig volgens de Hiswa. Meer dan 2000 bedrijven in Nederland hebben watersport als hoofdactiviteit. Daarnaast zijn er ongeveer 25.000 werknemers in Nederland actief in de watersport.

Reactie van Technisch Werken
De watersportsector wordt gezien als een vrij luxe sector. De aanschaf van een plezierjacht is voor veel mensen een behoorlijke investering. Deze investeringen worden zoveel mogelijk uitgesteld als er weinig geld beschikbaar is. Ook economische onzekerheid heeft invloed op de watersportsector. Als mensen niet weten of ze hun baan behouden zullen ze liever gaan sparen dan geld uitgeven aan producten die niet noodzakelijk zijn. De economie lijkt in 2015 echter aan te trekken. Verschillende sectoren in Nederland merken een groei. Ondanks dat is de economie nog niet op het niveau van voor de economische crisis.