Waterschapsheffingen naar ruim 3 miljard in 2020, de sterkste stijging sinds 2009

In 2020 zullen de 21 waterschappen in Nederland hun heffingen aanzienlijk verhogen. In totaal verwachten de waterschappen in totaal drie miljard euro te innen aan heffingen. Dit bedrag ligt ongeveer 4,6 procent hoger dan in 2019. Deze stijging is de hoogste stijging sinds 2009 toen het huidige belastingstelsel werd ingevoerd. Dit bericht werd vrijdag 14 februari 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Dit zal vooral een dure kostenpost worden voor huishoudens in Nederland. Huishoudens betalen namelijk ruim drie kwart van de waterschapsheffingen. Dat komt neer op een bedrag van 2,3 miljard euro. Het overige deel wordt betaald door bedrijven en agrarische ondernemingen volgens het CBS. De komende dagen kunnen consumenten de aanslag voor de waterschapsbelasting verwachten. Deze valt samen de WOZ-waardebepaling en de aanslag voor de OZB.

Waterschapsheffingen zijn voor de overheid een belangrijke inkomstenbron waarmee systemen en installaties worden onderhouden. De kerntaak van de waterschappen is het beschikbaar stellen van schoon drinkwater en Nederland beschermen tegen overstromingen. Door de opwarming van de aarde wordt een hogere waterstand verwacht. Dijken, kades en andere werken in de kustverdediging zullen moeten worden verhoogd en versterkt om te voorkomen dat Nederland gaat overstromen. Daar is extra geld voor nodig de komende tijd.