Wat verdient een bouwvakker in 2021?

Bouwvakkers worden tot de werknemers in vitale beroepen gerekend. Dat zijn volgens de Rijksoverheid “cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden”. De benaming bouwvakker is echter een vrij abstract begrip. Je kunt bijna wel zeggen dat het een containerbegrip is waaronder verschillende functies op de bouw vallen. Een bouwvakker kan dus zowel een metselaar, timmerman, betonwerker, schilder of bouwopruimer zijn. Volgens de vakbond CNV Vakmensen zijn er 120 functies op vijf niveaus. Dit geeft Peter van der Eijk, specialist functiewaardering van CNV Vakmensen, aan in een artikel dat is gepubliceerd op NU.nl.

Verschillende salarissen voor bouwvakkers

Deze specialist geeft tevens aan dat er niet één salaris is voor een bouwvakker. Voor elke beroepsgroep zijn er weer andere startsalarissen. Wat iemand gaat verdienen hangt af van het beroep op de bouw. Van Eijk geeft als voorbeeld: een timmerman II, die in schaal B valt, verdient minimaal 15,38 euro bruto per uur, een timmerman I, die volledig zelfstandig is en in schaal D valt, minimaal 17,49 euro per uur. Dat zijn uiteraard vakmensen die een specifiek beroep hebben geleerd. Ook mensen met een lagere functie die nauwelijks opleiding hebben genoten verdienen op de bouw aanzienlijk meer dan het minimumloon. Een bouwplaatshelper valt bijvoorbeeld in groep A en kan daardoor een salaris verdienen van 14,53 euro bruto per uur.

UTA personeel

Naast de uitvoerende functies op de bouwplaats zijn er ook administratieve functies voor bouwpersoneel. Deze vallen onder de categorie UTA-personeel. Deze afkorting staat voor Uitvoerend Technisch Administratief personeel. In deze categorie bevinden zich volgens het CNV in totaal 25 functiefamilies. Deze zijn vervolgens weer onderverdeeld in zes niveaus. UTA-personeel omvat verschillende functies. Je kunt bijvoorbeeld denken aan werkvoorbereiders, tekenaars, uitvoerders, planners, projectcoördinators of administratief personeel. Iemand die werkzaam is als Uitvoerend Technisch Administratief-werknemer met een leeftijd van 21 jaar of ouder begint volgens de cao met een salaris van minimaal 2.088 euro bruto per maand aldus van Eijk.

Opleidingsniveau en werkervaring

Naast de functie is ook de opleidingsrichting, het opleidingsniveau en de werkervaring belangrijk bij het bepalen van het salaris van de bouwvakker. In 2021 ligt het salaris voor bouwvakkers gemiddeld wel hoger dan een aantal jaar geleden toen de woningmarkt en de bouwsector het minder druk had. Net als in andere sectoren kunnen bouwvakkers meer verdienen als er een grotere vraag is naar bouwpersoneel.