Wat is payroll?

In de uitzendbranche hoor je regelmatig het woord payroll vallen. Er zijn in Nederland verschillende payrollbureaus aanwezig. Deze bureaus richten zich hoofdzakelijk op payrolling van medewerkers. Daarnaast zijn er ook uitzendbureaus en detacheringbureaus die payroll aan hun dienstenpakket aan werkgevers hebben toegevoegd. Hieronder wordt kort uitleg gegeven over wat payroll inhoudt.

Wat is payroll precies?
Bij payroll wordt een medewerker ondergebracht bij een payrollbedrijf of uitzendonderneming / detacheringonderneming die payroll in haar dienstenpakket heeft. Voor veel bedrijven is dit een interessante oplossing omdat de payrollbiedende organisatie juridisch de werkgever is van de werknemer. Wanneer gebruik zou worden gemaakt van een loonadministratiekantoor blijft de werkgever zelf juridisch verantwoordelijk voor de werknemer. Payroll zorgt voor een risicobeperking voor de werkgever. Het payrollbedrijf draagt de risico’s met betrekking tot ziekte en ontslag.

Verantwoordelijkheden bij payroll
Voor bedrijven zijn de verantwoordelijkheden gericht op het aansturen van de werknemer op de werkvloer. Daarnaast moet de werkgever er voor zorgen dat hij duidelijk afspraken met de payrollwerknemer maakt over de arbeidstijden en de wijze waarop het werk uitgevoerd dient te worden. Een werkgever werf in geval van payroll zelf zijn werknemers en brengt deze vervolgens onder bij een payroll bedrijf. Vervolgens huurt hij zijn eigen werknemers weer in via het payrollbedrijf. De werkgever bepaald zelf samen met de werknemer het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf heeft meestal een vaste factor waarmee het salaris wordt vermenigvuldigd om tot een tarief te komen.

Het payrollbedrijf moet er voor zorgen dat de werknemers tijdig de juiste nettosalarissen uitbetaald krijgen. Ook de uitbetaling van loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies worden door de payrollbureaus geregeld. De uitbetaling van reserveringen met betrekking tot kort verzuim en vakantie worden tevens door de payrollbureaus uitgevoerd. Verder worden salarisspecificaties door payrollbedrijven aan de payrollmedewerkers verstrekt. Een organisatie heeft door dit payrollsysteem zelf heel weinig drukte van het te werkstellen van een medewerker. De organisatie krijgt van een payrollbedrijf facturen die gekoppeld zijn aan het aantal gewerkte uren van de medewerker.