Wat is leraar LB, leraar LC en leraar LD?

Een leraar LB is in feite een verwijzing naar een salarisschaal voor leraren in het voortgezet onderwijs. Deze leraren van in salarisschaal LB en dat is in feite een instroom salaris voor leerkrachten die vakvolwassen zijn en als eindverantwoordelijke groepsleerkracht voor de klas staan. Deze vakvolwassen leraren voeren hun taken volledig zelfstandig uit en hebben de bijbehorende verantwoordelijkheden richting klas en richting school. Naast het verzorgen van het onderwijs kan een LB leerkracht ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van onderwijs en de vorming van een visie op onderwijs. Deze bijdrage wordt echter binnen het schoolgebouw geleverd samen met andere docenten. Verder kan de leraar LB ook een kleine specialisatie hebben.

Van leraar LB naar leraar LC

Een leraar LB kan worden beschouwd als een ‘gewone’ leraar die voor de klas kan en mag staan. Wanneer je als leraar LB wil doorgroeien kun je kijken of je in aanmerking kunt komen voor een functie als leraar LC. Hiervoor heb je specialisatie nodig die bovenop jouw rol als leraar komt. Je kunt hierbij denken aan specialisaties op het gebied van coachen en begeleiden van leerlingen met problemen op het gebied van leervaardigheid of een andere ontwikkeling zoals taal of rekenen. Een leraar LC heeft structureel extra taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van een leraar LB. Dat betekent in de praktijk dat de leraar LC ook meer invloed heeft op het onderwijsbeleid van de eigen school. Doormiddel van onderzoek en verbeterprojecten kan de leraar LC ook het beleid optimaliseren en een belangrijke bijdrage leveren aan de visie op de lange termijn. Aan leraar LC is een andere salarisschaal gekoppeld dan aan leraar LB. Van een leraar LC kan ook meer ervaring verwacht worden op het gebied van lesgeven maar vooral ook met betrekking tot de zaken rondom het lesgeven.

Van leraar LC naar leraar LD

Naast leraar LB en leraar LC is er ook nog een leraar LD schaal. Deze leraren voldoen aan het profiel van leraar LC maar hebben hier bovenop nog verschillende andere kwaliteiten. Een leraar in LD kan bijvoorbeeld ook op regionaal of landelijk niveau een invloed hebben op het ontwikkelen van plannen voor het onderwijs. Ook kan deze leraar projectgroepen leiden en als vertegenwoordiger optreden voor het opleidingsinstituut naar buiten toe. Een belangrijk verschil met leraar LC is dat de leraar LD meer op regionaal en landelijk niveau een bijdrage levert aan plannen voor onderwijs en hierin ook een grotere verantwoordelijkheid heeft.