Wat is carrousellassen?

Carrousellassen of carrousel lassen is een geautomatiseerd lasproces waarbij een cilindrische vorm zoals een tank kan worden gelast terwijl de tank zelf draait en de lastoorts in een vast positie blijft. Carrousel lassen lijkt wat dat betreft een klein beetje op orbitaal lassen. Bij orbitaal lassen wordt over het algemeen een pijp gelast die horizontaal in het orbitaallasapparaat is geplaatst alleen blijft de pijp dan in positie en beweegt de lastoorts automatisch over de lasverbinding. Bij carrousellassen wordt het werkstuk juist verticaal geplaatst op een platform dat draait. De lastoorts blijft in dezelfde positie en het lasproces wordt doormiddel van een computer gestuurd.

Terwijl het cilindrische werkstuk draait op het platvorm wordt de lasnaad dichtgemaakt door de lastoorts en het lastoevoegmateriaal. Carrousellassen is een geautomatiseerd lasproces maar tijdens het lasproces is wel een lasser of lasrobotoperator aanwezig om het lasproces te controleren en tijdig in te grijpen als er iets mis gaat. Bij het carrousellassen van grote tanks is aan de binnenkant van de tank een camera aanwezig waarmee de achterkant van het lasproces gevolgd kan worden. Op die manier kan de carrousellasser zowel de voorkant als de achterkant van de lasverbinding tijdens het lasproces in de gaten houden. Als men grote RVS tanks last doormiddel van carrousellassen dan gebruikt men inert backinggas en het TIG lasproces. De hoeveelheid toevoegmateriaal en de instellingen kunnen per product verschillen. De lasser wordt van te voren op de hoogte gebracht hoe het product gelast moet worden het hoe het carrousellassen moet worden uitgevoerd. Op basis van deze informatie wordt de computer die aan het apparaat vast zit ingesteld.