Warmtescan voor huizen in de stad Utrecht

Huizen verliezen warmte, de hoeveelheid warmte die een woning kwijtraakt verschilt onderling. Huizen die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn verliezen meer warmte dan woningen die uitstekend geïsoleerd zijn. Verschillende gemeentes in Nederland worstelen met de vraag hoe ze hun inwoners bewust kunnen maken van het nut van woningisolatie.

Warmtescan doormiddel van infraroodcamera
De gemeente Utrecht vindt een warmtescan een middel dat woningeigenaren bewuster kan maken van woningisolatie. De woningen in de gemeente worden met een infraroodcamera op de foto gezet. Deze camera is bevestigd aan een speciale scanauto. De scanauto rijd door de straten van de stad Utrecht en maakt ondertussen foto’s.

Gratis foto
Op de foto’s van deze infraroodcamera kan duidelijk gezien worden hoeveel warmte het pand verliest. De foto wordt van de voorkant van de woning gemaakt. De woningeigenaren van de gemeente krijgen de foto van de infraroodcamera gratis thuis gestuurd.

Milieubewuste gemeente
De gemeente Utrecht is bewust met milieu bezig. Energiezuinig wonen staat daarom hoog op de agenda. Op basis van de infraroodfoto kunnen woningeigenaren zien hoeveel warmte verloren gaat. Op basis daarvan kunnen ze de conclusie trekken dat ze hun woning meer moeten isoleren of dat hun woningisolatie voldoende is. De gemeente Utrecht gaat in wijken verschillende bijeenkomsten houden waarin adviezen worden gegeven over woningisolatie en andere vormen van energiebesparing. De gemeente heeft een ambitieuze doelstelling genoemd: ze wil in 2030 klimaatneutraal zijn.

Reactie van Technisch Werken
Een goed initiatief van de gemeente Utrecht. De energiekosten worden over het algemeen inzichtelijk door de hoge energielasten die woningeigenaren betalen. Dit zijn slechts cijfers. Een foto maakt veel meer duidelijk dan cijfers. Een woning verliest altijd energie de hoeveelheid energie die verloren gaat kan echter wel worden beperkt in de meeste gevallen. Een foto biedt alleen inzicht in de hoeveelheid energie die verloren gaat. Daarna wordt het belangrijk dat de woning op de juiste manier geïsoleerd wordt.

Het is goed dat de gemeente specifieke bijeenkomsten gaat houden met woningeigenaren. Woningen kunnen op verschillende manieren worden geïsoleerd. Men kan dak en muurisolatie aanbrengen. Ook vloerisolatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energiezuinigheid van een woning. Verder kunnen ramen ook voorzien worden van dubbel glas wanneer dat nog niet het geval is. Deze vormen van isolatie kosten echter wel veel geld. De vraag van de woningeigenaren zal waarschijnlijk gericht zijn op de kosten van deze isolatie en wie voor deze kosten gaat opdraaien. Daar zal de gemeente Utrecht wel een antwoord op moeten weten.

Het initiatief van de gemeente Utrecht heeft het nieuws gehaald. Verschillende gemeentes in Nederland zullen naar alle waarschijnlijkheid de ontwikkelingen van Utrecht op de voet volgen. Als de aanpak effectief blijkt zullen meer gemeentes vermoedelijk de aanpak overnemen. Dat bevorderd de bewustwording van woningbezitters met betrekking tot energieverspilling. Nederland kan uiteindelijk energiezuiniger worden en dat moet ook.