Wapenexport Duitsland is verdubbeld in 2015

In 2015 is de Duitse wapenexport bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 2014. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Duitse media op zondag 3 juli 2016. In 2015 werd door Duitse wapenfabrikanten voor 7,86 miljard euro aan wapentuig verkocht aan buitenlandse afnemers. Het jaar daarvoor, in 2014, werd nog voor 3,97 miljard euro aan wapens verkocht door Duitsland aan het buitenland.

Politiek gevoelige wapenverkopen

De verkoop van wapens ligt politiek vaak gevoelig.  Daarom moet de Duitse overheid vaak instemmen met een verkooptransactie tussen Duitse wapenfabrikanten en buitenlandse afnemers. De overheid van Duitsland kan er toe besluiten dat een wapentransactie niet door gaat als de beoogde afnemer als niet betrouwbaar of politiek gevaarlijk kan worden beschouwd. In totaal heeft de Duitse in 2015 ongeveer 100 geplande wapentransacties tegengehouden.  Er werd echter toestemming gegeven voor 12.687 transacties.

Een grote wapentransactie was bestemd voor Qatar. Met deze transactie was een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid.  De wapenleveranties aan Qatar zijn echtet wel omstreden. Qatar is een oliestaat welke volgens critici radicale islamisten steunt. Daardoor steunt Qatar indirect het terrorisme van Islamitische strijders. Hoewel de Duitse regering de wapentransactie niet heeft geblokkeerd is de oppositie in het Duitse parlement fel gekant tegen deze dubieuze wapenleveranties.

Reactie van Technisch Werken

Economie en politiek zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Den maar aan de economische sancties die in het verleden zijn opgelegd aan oliestaat Iran. Ook de economische sancties tussen Rusland en een aantal Westerse landen is een duidelijk voorbeeld waarbij de politiek bepaald met welke landen als handelspartners mogen worden beschouwd en welke niet. Bedrijven hebben meestal louter economische belangen.  Ze willen zoveel mogelijk winst en omzet behalen. Ethiek staat daarbij dikwijls op een lagere plaats. Duitsland verkocht in 2015 het meeste wapen tot nog toe van deze eeuw. Toch is dit een vertekend beeld want ook de verkoop van vier tankvliegtuigen voor 1,1 miljard euro aan Groot-Brittannië werd tot de resultaten van 2015 gerekend terwijl die al in 2008 zijn geleverd.