Wagenpark Nederland vergrijst in 2017

Cijfers van het ING tonen aan dat Nederlandse automarkt langzaam maar zeker vergrijst. Gemiddeld is de leeftijd van alle auto’s in Nederland rondrijden gestegen in de periode tussen 2007 en 2016. In 2007 was de gemiddelde leeftijd van auto’s op Nederlandse wegen nog 8,5 jaar maar dit kwam in 2016 uit op 10,2 jaar. De cijfers over de leeftijd van het wagenpark van Nederland werden dinsdag 31 oktober 2017 gepubliceerd door ING.

Occasions en nieuwe auto’s
Het rapport van ING maakt duidelijk dat er ieder jaar in Nederland vijf keer zoveel occasions worden verkocht ten opzichte van het aantal nieuwe auto’s dat verkocht word. In 2007 werden in Nederland ongeveer 505.000 nieuwe personenauto’s verkocht. In datzelfde jaar werden echter 1.899.000 occasions verkocht in Nederland. ING heeft voor haar rapportage gebruik gemaakt van cijfers van VWE Automotive. Dat is een bedrijf dat onder andere statistische gegevens aanlevert. In 2016 werden ongeveer 382.000 nieuwe auto’s verkocht en ongeveer 1.945.000 occasions. In heel 2017 zullen volgens het ING Economisch Bureau ongeveer 410.000 nieuwe personenauto’s worden verkocht. In 2018 zal de verkoop van nieuwe auto’s zelfs dalen naar zo’n 400.000 stuks. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat de omvang van het Nederlandse wagenpark op ruim 9,9 miljoen voertuigen.

Zuinige auto’s
Doordat er meer occasions worden verkocht ten opzichte van het aantal nieuwe auto’s neemt ook de gemiddelde leeftijd toe van de auto’s op Nederlandse wegen. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt ook naar voren dat de gemiddelde leeftijd van het wagenpark de laatste jaren behoorlijk gestegen in Nederland. Het ING Economisch Bureau geeft aan dat een veroudert wagenpark er voor zorgt dat veel Nederlanders nog in auto’s rijden met verouderde techniek en niet profiteren van de nieuwe en zuinige technologie waarmee de meeste nieuwe auto’s zijn uitgerust.

CO2-uitstoot door auto’s
Omdat veel auto’s nog zijn uitgerust met verouderde techniek zijn veel auto’s op de Nederlandse wegen nog vervuilend. Veel auto’s stoten nog veel CO2 uit aldus het rapport van het ING Economisch Bureau. De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer daalde in de periode tussen 2007 en 2016 met slechts 8 procent. De CO2 emissie van nieuw verkochte auto’s viel gemiddeld 35 procent lager uit vanwege zuiniger motoren en andere nieuwe technieken.