Waarom een funderingslabel voor woningen vanaf 2020?

Vanaf volgend jaar krijgen woningen in Nederland een zogenaamd funderingslabel. Doormiddel van het funderingslabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de kans is dat een woning gaat verzakken. De nieuwe eigenaar kan door een slecht fundament geconfronteerd worden met hoge kosten voor het herstel. In een aantal gevallen kan een fundament worden hersteld maar het is ook mogelijk dat een fundament vervangen moet worden. Fundamenten met een verhoogd risico staan op houten palen. Deze fundamenten zijn stevig zo lang de palen in het grondwater blijven staan. Als de palen boven het grondwater uitkomen kunnen ze door het contact met zuurstof gaan rotten. Dan wordt het risico op verzakking wel heel groot.

Een funderingslabel is van groot belang voor de koper. Veel mensen kopen een woning op basis van wat men kan zien. Wat verborgen is wordt vaak niet meegenomen in de koop. Wat onder de grond zit is echter van groot belang. Als het fundament problemen bevat is de kans groot dat deze problemen vroeg of laat aan licht komen in de muren en andere constructiedelen van de woning. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat er in Nederland ongeveer een miljoen woningen het risico lopen om in de komende dertig jaar te verzakken. Volgens de organisatie is de kans daardoor aanwezig dat iemand die een bestaande woning koopt te maken krijgt met problemen met het fundament.

Met name woningen die voor 1970 zijn gebouwd bevatten gedeeltelijk nog houten funderingen. Deze funderingen bestaan uit houten palen. Door de hete zomers zakt het grondwaterpeil tijdelijk waardoor de funderingen bloot komen te liggen. Woningen met een kwetsbare fundering kunnen daardoor problemen krijgen. Doormiddel van het funderingslabel worden de problemen tijdig in kaart gebracht. Dat voorkomt dat men woningen aanschaf met verborgen problemen in de fundering.