Waarde Nederlands vastgoed daalt in 2021

Nederlands vastgoed zal in 2021 te maken krijgen met een waardedaling. Deze daling kan oplopen tot 6 procent. Dat heeft de ABN AMRO donderdag 10 september 2020 bekend gemaakt. Volgens de bank zijn er verschillende factoren die de waardedaling veroorzaken. Allereerst de werkloosheid. Door een stijgende werkloosheid worden woningen voor veel mensen onbetaalbaar. Daardoor neemt de vraag op de woningmarkt af. Verder is er sprake van een algehele economische krimp die is veroorzaakt door de coronacrisis. De coronapandemie is nog steeds niet geheel onder controle. Daardoor blijft de onzekerheid in de economie bestaan. Onzekerheid is slecht voor de economie omdat kopers en ook verkopers afwachtender worden.

In 2020 zal er nog nauwelijks sprake zijn van een krimp in de waarde van vastgoed. Vastgoed zal nog ongeveer met 1,5 procent in waarde toenemen. Er is echter wel duidelijk sprake van een economische krimp dit jaar. Toch zal deze economische krimp pas later effect hebben op de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt ijlt namelijk na op de ontwikkelingen in de economie. In 2021 zal de waarde van Nederlands vastgoed dalen met ongeveer zes procent aldus de ABN AMRO. Deze latere waardedaling heeft ook te maken met de werkloosheid. De werkloosheid volgt op de verslechterde economische omstandigheden die zijn ontstaan door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. Door de grotere werkloosheid zal ook het besteedbaar inkomen omlaag gaan. Dit is echter een factor die vooral een rol speelt op de woningmarkt. Als men kijkt naar bedrijfsruimten dan is daar ook een negatieve ontwikkeling in. Er wordt meer thuis gewerkt en kantoorruimten worden daardoor minder benut. Daardoor worden kantoorruimten en utiliteit minder aantrekkelijk voor investeerders. Dat heeft een waardedaling voor deze vastgoedvorm tot gevolg.