VVD: onduidelijkheid over modelcontracten en Wet DBA moet voor 1 mei 2017 opgelost worden

Op de arbeidsmarkt wordt zowel door zzp’ers als door werkgevers over de onduidelijkheid van de Wet DBA geklaagd. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is op 1 mei 2016 ingevoerd. De wet schrijft voor dat opdrachtgevers en zzp’ers voordat de werkzaamheden beginnen duidelijkheid moeten verschaffen over de aard van de opdracht. Dit kan onder andere in een modelcontract. Deze modelcontracten kan men van de belastingdienst ontvangen.

Modelcontracten
Op de website van de belastingdienst staan een aantal algemene modelcontracten waarmee de zzp’er en zijn of haar opdrachtgever duidelijk kunnen maken dat de zzp’er daadwerkelijk als zelfstandige wordt ingezet en niet als een werknemer wordt beschouwd. Door de aanlevering van modelcontracten wordt duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor wordt schijnzelfstandigheid tegen gegaan.

Een modelovereenkomst of modelcontract is geen verplichting vanuit de overheid of belastingdienst. Wel is het invullen en indienen van dit document verstandig omdat daarmee van te voren duidelijkheid wordt verschaft over de arbeidsrelatie. Als de belastingdienst van oordeel is dat de zzp’er feitelijk wordt beschouwd als werknemer dan zorgt dat er voor dat er geen sprake is van een zzp constructie. De werkgever zal dan ook loonbelasting en andere afdrachten moeten doen. Als de werkgever dat niet doet kan hij of zij later een naheffing krijgen. Als het echter duidelijk is dat er wel sprake is van een zelfstandige die een opdracht uitvoert van een opdrachtgever zal de Belastingdienst uiteraard geen loonheffingen en andere afdrachten van de opdrachtgever vorderen.  In die gevallen is een modelovereenkomst ook niet nodig.

Boete bij overtreding Wet DBA
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën erkend de onduidelijkheid met betrekking tot de Wet DBA. Hij wil dat goedwillende opdrachtgevers niet in de problemen komen. Als een opdrachtgever van goede wil is en niet bewust kiest voor een schijnconstructie dan wil de staatssecretaris tot 1 mei 2017 coulance bieden. Goedwillende opdrachtgevers hoeven volgens hem geen boete te betalen als de regels van de Wet DBA onbewust worden overtreden.

Meldpunt Wet DBA
Om de onduidelijkheid over de Wet DBA te verminderen heeft staatssecretaris Eric Wiebes bovendien een meldpunt opgericht. Hier kunnen ondernemers en zzp’ers terecht met vragen over de Wet DBA en de modelovereenkomsten. De Belastingdienst krijgt ook meer middelen om de beoordeling van ingediende modelcontracten sneller te laten verlopen. Op dit moment verloopt de beoordeling van de modelcontracten nog te langzaam aldus de werkgevers en zzp’ers. Donderdagavond wordt er in de  Tweede Kamer een debat gevoerd met Wiebes over de Wet DBA

VVD wil oplossingen voor 1 mei 2017
De VVD is niet heel positief over de Wet DBA. Eerder maakten al verschillende VVD-ers hun twijfels over deze wet bekend. Daarbij waren deze politici wel voorzichtig omdat ze natuurlijk in een coalitie zitten met de PvdA. De VVD en de PvdA moeten gezamenlijk tot een oplossing komen. De VVD vindt wel dat het nu hoog tijd wordt dat die oplossing er daadwerkelijk komt. Voor 1 mei 2017 moeten de problemen rondom de Wet DBA zijn opgelost anders moet er gekeken worden naar een nieuwe wet. Dit maakte VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dinsdag in BNR Nieuwsradio duidelijk. Hij heeft echter nog geen andere oplossing voor de modelcontracten die voortvloeien uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De PvdA heeft echter veel meer geduld met de Wet DBA. PvdATweede Kamerlid Mei Li Vos wil eerst duidelijk in beeld hebben hoeveel zzp’ers op dit moment problemen ondervinden met de modelcontracten.