Vrijdag 13 maart 2015 BioWarmteCentrale De Purmer wordt geopend

Op vrijdagmiddag 13 maart 2015 wordt de BioWarmteCentrale De Purmer geopend door koning Willem-Alexander. Deze centrale staat in Purmerend en moet ongeveer 25.000 huishoudens van warmte voorzien. Dit gebeurd door het verbranden van 100.000 ton houtsnippers in vier ketels die geplaatst zijn in de fabriekshal. De houtsnippers worden geleverd door Staatsbosbeheer en zijn afkomstig uit Nederlandse bossen. Door het reguliere onderhoud van bossen worden regelmatig bomen gekapt of gesnoeid. Het gaat hierbij onder andere om de takken en toppen van de bomen die worden verwerkt tot houtsnippers.

De houtsnippers worden doormiddel van vrachtwagens aan de fabriek geleverd. Inmiddels liggen grote bergen van houtsnippers in de fabriek. Deze bergen houtsnippers van wel tien meter hoog worden doormiddel van grijparmen in grote trechters gegooid. Hierdoor komen de houtsnippers in een oven terecht waar ze worden verbrand en warmte creëren. De temperatuur van de lucht loopt door deze verbranding op tot 600 graden Celsius. Deze hete lucht wordt gebruikt om een fijnmazig netwerk van buizen met water te verwarmen. Hierdoor ontstaat dus het warme water dat wordt gedistribueerd naar de verschillende woningen die aangesloten zijn op stadsverwarming.

Reactie van Technisch Werken
Vrijdag de dertiende is een bijzondere dag voor de verbranding van biomassa in Nederland. Eerder deze dag werd al bekend gemaakt dat milieuorganisaties een akkoord hebben gesloten met kolencentrales over het meestoken van biomassa. Nu wordt vanmiddag een BioWarmteCentrale in Purmerend geopend door de koning. Hierdoor blijft biomassa in de belangstelling staan. Over het nut van stadswarmte voor de aangesloten woningen is echter nog wel discussie gaande. Eind 2014 werd nog bepaald dat de aangesloten woningen op stadswarmte weinig mogelijkheden hebben om over energieprijzen te onderhandelen. Deze woningen zijn gebonden aan de prijzen die worden bepaald door de leveranciers van stadswarmte. Doormiddel van een wet is vastgelegd dat de woningen die gebruik maken van stadswarmte niet te veel mogen betalen voor hun warmte bron. Daarbij is een afspiegeling gemaakt met de drie grootste energieleveranciers van gas in Nederland.