Vraag en aanbod op arbeidsmarkt sluit niet aan medio 2014

Een detacheringsbureau heeft in Nederland onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met betrekking tot de vraag en aanbod van personeel. Hieruit kwam naar voren dat een groot deel van de bedrijven in Nederland graag een deel van haar huidig personeelsbestand wil vervangen. Dit gaat echter moeizaam omdat het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt niet goed aansluit op de vraag van de bedrijven.

Oorzaken van problemen op de arbeidsmarkt
Tijdens de economische crisis hebben veel bedrijven een krimp doorgemaakt. De reorganisaties hebben er voor gezorgd dat bedrijven minder geïnvesteerd hebben in hun eigen personeelsbestand. De scholing van het huidige personeelsbestand is bij veel bedrijven achter gebleven. Dit zorgt er voor dat het kennisniveau van veel personeelsleden de afgelopen jaren niet is verbeterd. Het gebrek aan kennis in organisaties trachten veel bedrijven op te lossen door het aantrekken van nieuwe personeelsleden die wel op het gewenste opleidingsniveau en kennisniveau zitten. Met name jonge specialisten met een hoge opleiding zijn voor veel bedrijven erg gewild.

Op dit moment zijn er echter onvoldoende hoogopgeleide personeelsleden beschikbaar op de arbeidsmarkt. Ook van opleidingsinstituten komen te weinig afgestudeerden om de gaten in de arbeidsmarkt op te vullen.

Vervangen van personeel
Bijna twintig procent van de bedrijven geeft aan dat ze op dit moment de juiste personeelsleden binnen het bedrijf aan het werk hebben. Een groot deel van de bedrijven vindt dat hun huidige personeelsbestand over te weinig kwaliteit en kennis beschikt. Verder vinden veel bedrijven dat de werknemers nauwelijks gedreven zijn. Ongeveer negentig procent van de werkgevers die tijdens het onderzoek zijn benaderd wil personeel vervangen maar wordt hierbij gehinderd door de ontslagwetgeving van Nederland.

CBS
Het CBS heeft met haar cijfers ook inzichtelijk gemaakt dat de arbeidsmarkt in Nederland aan het vastlopen is. in 2013 werden ongeveer 624.000 vacatures in Nederland ingevuld. Dit aantal is één van de laagste aantallen ingevulde vacatures in de afgelopen zeventien jaar.

De reden waarom verhoudingsgewijs weinig vacatures worden ingevuld heeft onder andere te maken met het feit dat veel werknemers met een baan niet verder solliciteren. Volgens het hoofd arbeidsmarktinformatie bij uitkeringsinstantie UWV blijven veel werknemers met een vaste baan angstvallig op hun plek zitten.

Reactie van Technisch Werken
De onzekerheid op de arbeidsmarkt heeft er voor gezorgd dat veel mensen met een vast contract bij hun huidige werkgevers blijven werken ook als dat niet of nauwelijks bevalt. De economische crisis heeft de positie van veel werknemers en werkzoekenden verzwakt ten opzichte van bedrijven. Bedrijven hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van het aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. In sollicitatieprocedures hebben veel bedrijven er voor gekozen om overgekwalificeerd personeel aan te nemen. De uitdaging in de werkzaamheden is voor dit personeel op een gegeven moment weg. Ondanks dat blijven ze zitten op hun huidige werkplek. In overgekwalificeerd personeel investeren de meeste bedrijven niet tenzij er doorgroeimogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor personeel dat meer kwaliteiten heeft dan strikt noodzakelijk is voor hun huidige functie-uitoefening.

Overgekwalificeerd personeel zal in de toekomst wel meer om zich heen gaan kijken naar functies met meer uitdaging in betere arbeidsvoorwaarden. Bedrijven zullen meer hun best moeten doen om personeel aan zich te binden. De positie van specialistische werknemers zal daardoor worden verstevigd. Voor eenvoudig ongeschoold werk zijn echter nog voldoende werkzoekenden te vinden. Daarvoor is er in eerste instantie geen krapte op de arbeidsmarkt. De positie van ongeschoolde arbeidskrachten zal daardoor het komende jaar niet aanzienlijk beter worden. Daarnaast hebben veel ongeschoolde arbeidskrachten concurrentie op de arbeidsmarkt van geschoold personeel. Veel bedrijven kiezen namelijk liever voor een geschoolde arbeidskracht dan voor een ongeschoolde arbeidskracht.

De uitzendbranche trekt echter wel aan in 2014. Verschillende bedrijven zetten vacatures uit voor personeel bij uitzendbureaus. Aan uitzendbureaus en detacheringsbureaus is het dan de taak om geschikt personeel te vinden in een moeizame arbeidsmarkt. Headhunters worden ook ingeschakeld om personeel te werven. Dit doen headhuntersbureaus niet alleen op vacaturebanken, ze benaderen ook personeelsleden die reeds bij bedrijven werken om hen over te halen om voor de opdrachtgever van het headhuntersbureau aan de slag te gaan. Voor veel bedrijven zijn headhuntersbureaus zowel een kans als een bedreiging. Bedrijven zullen de komende tijd meer moeten investeren in hun personeel zodat het personeel binnen de organisatie blijft werken en geen overstap gaat maken naar een ander bedrijf.