Voordelen voor werkgevers die werknemers van 67 jaar aannemen

Bedrijven die werknemers aannemen in de leeftijd van 67 jaar of ouder kunnen rekenen op gemotiveerde krachten. Werknemers die namelijk in deze leeftijdsgroep zitten kunnen gebruik maken van de AOW. Doorwerken is vaak een bewuste keuze en getuigd van motivatie en passie voor bepaalde werkzaamheden. Dat is natuurlijk prachtig voor een werkgever. Bovendien vormen de oudere en ervaren krachten vaak een kennisbaken binnen een organisatie. Deze mensen hebben naast werkervaring ook levenservaring opgebouwd en kunnen daardoor voor het overige personeel een hele prettige verrijking vormen.

Vanuit het UWV wordt aangegeven dat werknemers die 67 jaar en ouder zijn vaak nog heel vitaal zijn. Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV geeft in een artikel op nu.nl aan dat bij bedrijven het beeld kan heersen dat oudere werknemers sneller ziek worden. Volgens haar valt dat in de realiteit heel erg mee. Verder is het zo dat bedrijven sinds 1 juli een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald maar zes weken ziekte hoeven door te betalen. Deze periode lag daar voor nog op 13 weken. Ook hoeven bedrijven werknemers in de pensioengerechtigde leeftijd geen transitievergoeding te betalen als het contract wordt beëindigd. Een andere gunstige factor is dat bedrijven geen premies hoeven af te dragen voor de WW en de AOW voor werknemers die ouder zijn dan 67 jaar.

Het inzetten van werknemers die wat ouder zijn is ook vanuit het oogpunt van de overheid en maatschappij heel wenselijk. Er is sprake van vergrijzing waardoor meer mensen de arbeidsmarkt gaan verlaten. Echter zorgt een focus op duurzame inzetbaarheid er voor dat vergrijzing geen probleem hoeft te zijn maar juist van waarde kan worden. Oudere en ervaren krachten vinden het vaak mooi om hun kennis te delen aan jongere krachten die ervaring moeten opbouwen. Deze kennisoverdracht is voor veel bedrijven maar ook werknemers heel wenselijk. Wat is er nu mooier dan een adviseur die werkzaam is in de organisatie? Dat is toch prachtig.