Voorbereiding energienetwerk voor duurzame energie kost minimaal 102 miljard vanaf 2021

De komende dertig jaar zal het energienetwerk aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie zijn er veel particulieren en bedrijven die zelf energie opwekken. Daardoor wordt het energienetwerk de komende tijd extra belast. Er kan sprake zijn van een piekproductie van elektrische stroom op dagen dat het hard waait en de zon schijnt. Daardoor worden de elektriciteitskabels overbelast waardoor de energievoorziening juist weer in gevaar kan komen. De energievoorziening in Nederland maakt een tubulente ontwikkeling door. energiecentrales zoals de kolencentrales en aardgasgestookte centrales zullende komende tijd een minder belangrijke rol krijgen in de energievoorziening.

Energienetwerk uitbereiden

Duurzame energievoorzieningen nemen deze rol over. Dat is mooi maar er moet nog een hoop veranderen. Zo moet het energienetwerk in Nederland grondig worden aangepakt en onderhouden. In totaal zou er zeker 102 miljard euro nodig zijn om met het Nederlandse energienetwerk de overstap te laten maken naar een duurzame energievoorziening. Op dit moment zijn er echter niet genoeg financieringsmogelijkheden om de energietransitie mogelijk te maken in Nederland. Dit komt naar voren uit een onderzoek van accountantsbureau PwC. Dit onderzoek is in opdracht van Nederlandse elektriciteits- en gasnetbeheerders uitgevoerd. De resultaten zijn donderdag 15 april 2021 bekend gemaakt. De grote investering is noodzakelijk voor de aanleg van hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatorstations. Deze installaties moeten tevens op de windmolenparken van de Noordzee worden aangesloten.