VNO-NCW: vluchtelingen bieden oplossing voor onvervulbare vacatures

In Europa wordt gesproken over een vluchtelingencrisis. Na een economische crisis, die in feite nog niet voorbij is, krijgt Europa weer een lastig pakket dat ze moet oplossen. Verschillende politieke partijen bestrijden elkaar met flinke discussies over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. De aanpak van deze problematiek is echter niet eenvoudig. Daarover zijn de meeste partijen het wel eens. Niet alleen de politiek bemoeit zich met de vluchtelingen. Ook andere organisaties in de maatschappij laten van zich horen. Zo ook Hans de Boer, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

VNO-NCW over vluchtelingen
Hans de Boer was op zondag 18 oktober 2015 te gast in tv-programma WNL op Zondag. Tijdens het gesprek gaf hij aan dat hij kansen voor Nederland ziet met de komst van vluchtelingen uit Syrië. Volgens hem zouden mensen uit Syrië een oplossing kunnen vormen voor de vacatures die in Nederland moeilijk ingevuld kunnen worden.

Hans de Boer heeft aangegeven dat hij te horen heeft gekregen dat veel Syrische vluchtelingen een goede opleiding hebben gevolgd. Volgens hem zijn een aantal van deze vluchtelingen mogelijk geschikt voor banen in de IT-sector. Volgens de werkgeversvoorzitter dienen de kandidaten wel goed gescreend te worden maar dan moeten ze bij een goede screening ook kansen krijgen om werk te vinden.

Volgens hem kan men de vergelijking met gastarbeiders in de vorige eeuw niet maken. Hans de Boer noemt dit situatie anders. Volgens hem is het wel belangrijk dat we positief moeten kijken naar mensen die hier hun eigen brood verdienen. Als de vluchtelingen niet aan het werk komen in Nederland is dat slecht voor de economie vooral wanneer ze tientallen jaren betaald moeten worden door de Nederlandse overheid vanuit een uitkering.

Reactie van Technisch Werken
Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn inderdaad een aantal vacatures die moeilijk ingevuld kunnen worden omdat het aanbod aan goed gekwalificeerd personeel voor díe functies lastig. Het is een terechte opmerking van  Hans de Boer dat het hierbij gaat om IT-functies. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan softwareprogrammeurs die verstand hebben van backend programmering. Daarnaast zijn er op het gebied van automatisering van machines nog engineers nodig die PLC’s kunnen ontwikkelen en storingen kunnen oplossen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vacatures en vakgebieden waar Nederland wel extra personeel voor kan gebruiken.

Daar staat echter tegenover dat laagopgeleiden in Nederland moeilijk werk kunnen vinden. Zij ondervinden een stevige concurrentie op de arbeidsmarkt. Deze concurrentie is niet alleen afkomstig van andere Nederlanders, ook Polen en Hongaren bevinden zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij vormen een bedreiging voor laagopgeleiden in Nederland. Ook vanuit Syrië zullen laagopgeleiden richting Nederland vluchten. Daar moet een antwoord op worden gevonden. Door de verregaande automatisering verdwijnen veel productiewerkzaamheden in fabrieken. Voor laagopgeleiden zullen in Nederland zowel op technologisch gebied als wel immigratiegebied steeds minder banen komen.

Nederland kan zich maar op een paar manieren tegen deze ontwikkelingen weren. De belangrijkste is het kennisniveau van de Nederlandse werknemers verhogen. Uiteraard is het nuttig om te leren van kennis over de grenzen. Daarom is het goed dan hoogopgeleide arbeidsmigranten en hoogopgeleide vluchtelingen in Nederland een plek krijgen. Werk dient voorop te staan en verdringing van Nederlandse werkzoekenden moet worden voorkomen.

Ook voor laagopgeleiden is er werk. Meestal is dit niet het mooiste werk maar toch. Gemeenten in Nederland hebben het bijvoorbeeld behoorlijk zwaar met het onderhouden van wijken, straten en plantsoenen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor gemeenten meestal te hoog. Als men laagopgeleide asielzoekers zou inzetten bij het onderhouden van wegen, plantsoenen, gebouwen enzovoort dan zou er sprake kunnen zijn van een goede combinatie van werk en onderdak. De gemeenten hoeven de asielzoekers niet meer te betalen dan ze al doen en de asielzoekers kunnen iets terug doen voor de maatschappij waar zijn veilig kunnen worden. Bovendien zal dan blijken welke asielzoekers hier met gegronde redenen komen en welke andere belangen hebben.