Vijf miljoen euro beschikbaar voor aanleg 472 slimme laadpalen in Nederland in 2019

De Nederlandse overheid heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor het laten aanleggen van 21 laadpleinen in Nederland. Deze laadpleinen moeten in totaal 472 slimme oplaadpunten bieden voor elektrische auto’s. Deze nieuwe oplaadpunten moeten belangrijke extra voorzieningen worden in het elektrische rijden en de infrastructuur die daar bij hoort. Het bericht over de nieuwe slimme laadpalen werd maandag 2 september 2019 bekend gemaakt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het uiteindelijke doel is het optimaliseren en vergroten van de infrastructuur voor elektrische auto’s. Op die manier moet elektrisch rijden worden gefaciliteerd in Nederland.

In de toekomst zouden elektrische auto’s ook energie moeten kunnen terug leveren aan het laadnetwerk. In dat geval zou een eigenaren van elektrische voertuigen geld kunnen verdienen. Het zou op den duur mogelijk moeten worden om elektrische auto’s beschikbaar te stellen voor andere automobilisten als er te veel vraag is naar elektrische energie. Elektrische auto’s zouden dan hun elektrische energie beschikbaar kunnen stellen tegen een bepaald bedrag. Zo kunnen eigenaren van elektrische auto’s ook nog geld verdienen aan hun voertuig en tegelijkertijd het gebruik van elektrische auto’s bevorderen. “De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiënter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast”, aldus het bericht van de Rijksoverheid.