Vertrouwen producenten industrie gedaald in augustus 2023

Het vertrouwen van producenten in de industrie neemt af. Dat is onder andere het gevolg van de daling van de prijzen industrie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn ondernemers in de industrie met name somber over de komende drie maanden. Verder zijn industriële ondernemers niet positief gestemd over de voorraden die ze hebben

Vertrouwensindex industrie

In juli lag het indexcijfer van de producenten vertrouwen index nog op 0,1. Augustus liet een daling zien naar een min 2,2. Voor het eerst sinds het jaar 2020 is het cijfer in de index negatief geworden. Daardoor ligt het producentenvertrouwen in de industrie onder het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar. Het is niet verwonderlijk dat er minder vertrouwen is onder producenten. Consumenten worden voorzichter in hun uitgaven nu de prijzen van veel producten de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gestegen.

ECB rente

Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Daarom moeten keuzes worden gemaakt. De ECB heeft haar rente omhoog gebracht waardoor mensen ook minder geld lenen. Kortom er is minder geld in de economie. Minder geld in de economie betekent ook minder uitgaven. Het is geen wonder dat de economische effecten ook door de industrie gemerkt zullen worden. Andere sectoren zullen de effecten ook in meer of mindere mate gaan merken.