Verlengen lockdown drukt Nederlandse economie in een recessie in 2021

Het is niet verstandig om de lockdown in Nederland te verlengen als men kijkt naar de economische gevolgen daarvan. Deze gevolgen zijn natuurlijk ondergeschikt aan de volksgezondheid maar toch wegen economische belangen altijd mee in de beslissingen van het kabinet. Verschillende economen hebben tegen nieuwswebsite NU.nl aangegeven dat de huidige lockdownmaatregelen tot een recessie van de Nederlandse economie kunnen leiden als het kabinet deze verlengt. De verwachting klinkt als een waarschuwing richting het kabinet. Vanavond vind een nieuwe persconferentie plaats waarin de overheid zal aangeven wat er met de huidige lockdown zal gaan gebeuren. Verschillende maatregelen hebben er voor gezorgd dat bedrijven maar ook consumenten behoorlijk klem zijn komende zitten in hun bewegingsvrijheid maar ook financieel en materieel.

Economische ontwikkelingen ten gevolge van corona

Macro-econoom Marcel Klok van ING geeft aan dat de Nederlandse economie terug gaat naar het niveau van het voorjaar van 2020. Dat was tijdens de eerste coronagolf die Nederland heeft geraakt. Hoewel de impact toen ook groot was blijft herstel wel mogelijk en een snel herstel kan ook plaatsvinden. De term recessie roept vaak een schrikreactie op. Men denkt aan een economische crisis. Toch is de definitie van recessie minder dramatisch. Men spreekt namelijk van een recessie als het bruto binnenlands product (bbp) twee kwartalen achter elkaar krimpt. Door de strenge lockdown in december is de economie in Nederland vorig jaar in het laatste kwartaal al gekrompen. Als er nu opnieuw een economische krimp plaatsvind in het eerste kwartaal van 2021 zal een recessie voor de hand liggen. De vraag is echter of de coronamaatregelen worden gehandhaafd en wat het effect daarvan is op de economie in dit kwartaal. Inmiddels hebben veel bedrijven zich al aangepast aan de coronamaatregelen waardoor er toch een bepaalde mate van bedrijvigheid gehandhaafd is. Ook hebben steeds meer mensen vertrouwen in de toekomst en de economie is gebaseerd op vertrouwen.