Verkeersproblemen opgelost door aanleg van nieuwe wegen?

Nederland is een dichtbevolkt land met een uitgebreid wegennetwerk. Dit wegennetwerk zorgt er voor dat mensen zichzelf en anderen makkelijk kunnen vervoeren tussen de dorpen en steden die Nederland rijk is. Hoewel Nederland een uitgebreid wegennetwerk heeft komen files toch regelmatig voor. De manier waarop files voorkomen moeten worden vormt al jaren een onderwerp van gesprek. De meningen zijn hierover sterk verdeeld. Er zijn mensen die zeggen dat er tolwegen of tolpoorten moeten worden ingevoerd. Weer anderen beweren dat mensen verplicht moeten carpoolen en zo zijn er nog vele andere manieren waarop het fileprobleem zou kunnen worden aangepakt. De meest kostbare oplossing is het aanleggen en onderhouden van nieuwe wegen. Maar is dit echt een oplossing?

Minister van Infrastructuur
Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur denk van niet. Volgens haar is een uitbreiding van het wegennetwerk niet de oplossing waarmee de verkeersproblemen voorgoed kunnen worden aangepakt. Ze gaf in het televisieprogramma Buitenhof aan dat het soms nodig is om een nieuwe weg aan te leggen. Schultz vindt het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar andere oplossingen. Met nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen moet worden getracht de drukte op wegen te beperken en te voorkomen.

Verstedelijking
Minister Melanie Schultz vindt dat de verstedelijking van Nederland er voor zorgt dat er anders naar de problemen in het verkeer moet worden gekeken. Daarnaast bieden steden niet altijd de mogelijkheid om toegangswegen te verbreden. Wegen van zeven banen kunnen om een stad heen worden aangelegd. In een stad is het niet mogelijk om een zevenbaans weg aan te leggen. Reizigers moeten echter de stad goed kunnen bereiken. Daarom moet worden gekeken naar andere manieren om dat te bewerkstelligen. Hierbij kan worden gedacht aan een andere manier van reizen of reizen op andere momenten waarop het weggennet minder druk is. Daarnaast zouden ook nieuwe technologische innovaties een oplossing kunnen bieden.

Oplossingen voor verkeersproblemen
Minister Melanie Schultz noemde daarnaast het voorbeeld dat veel mensen in een grote stad aan het zoeken zijn naar de plaats van hun bestemming. Hierdoor rijden veel auto’s geruime tijd rond om de plek van bestemming te bereiken. Dit zorgt er voor dat ook het overige verkeer wordt gehinderd en niet goed kan doorstromen. De informatie die aan automobilisten wordt verstrekt moet worden verbeterd. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van apps en andere ontwikkelingen. Daarnaast kan ook gekeken worden naar andere vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen of brommers. Dit is vooral gunstig voor woon-werkverkeer.

Reactie Technisch Werken
De oplossingen die door Melanie Schultz worden genoemd dragen, als ze goed worden doorgevoerd, inderdaad bij aan een beperking van het aantal files. Er zijn echter nog andere oplossingen die net zo goed of zelfs beter helpen. Hierbij kan gedacht worden aan de werktijden van medewerkers van bedrijven. Door de werktijden te veranderen zal een ochtendspits of een middagspits minder leiden tot files. Hiervoor moet er overleg worden gepleegd met werknemers en bedrijven. Dit overleg kan er voor zorgen dat werknemers hun werktijden en daarmee hun reistijden kunnen aanpassen. Veel werknemers maken hiervan geen problemen omdat hun werk daardoor vaak ook beter op hun gezinssituatie kan worden afgestemd.

Daarnaast is het verstandig om te kijken naar bepaalde functies die eventueel ook thuis uitgevoerd kunnen worden. Veel kantoorfuncties kunnen ook vanuit huis worden uitgevoerd wanneer daarvoor bepaalde voorzieningen zoals een computer en een telefoon worden geleverd. Dit zorgt er voor dat mensen die thuis kunnen werken niet meer gebruik hoeven te maken van het wegennet. Thuiswerken is daarnaast voor een bedrijf ook voordelig omdat er minder bedrijfsruimte in gebruik genomen hoeft te worden. Dit levert een besparing op. Daarnaast wordt door thuiswerkende CO2 uitstoot minder omdat er minder auto’s van het wegennet gebruik maken. Een bijkomstigheid, maar niet minder belangrijk, is het feit dat de wegen ook minder onderhoud nodig hebben wanneer er minder gebruik van wegen wordt gemaakt.