Verkeersexperts: thuiswerken vanwege corona lost fileprobleem op vanaf 2020

Het thuiswerken in Nederland ten gevolge van het coronavirus heeft een effect op de verkeersdrukte. Dit effect zou volgens verkeersexperts zo groot zijn dat het fileprobleem zal worden opgelost als mensen structureel thuis gaan werken. Dit bericht staat in het Algemeen Dagblad (AD). Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU, geeft zijn visie in het desbetreffende artikel. Hij geeft aan dat er duidelijk een afname is in de verkeersdrukte vanwege thuiswerken. Dit effect is niet alleen merkbaar op hele dagen maar ook op specifieke uren per dag. De laatste jaren is het aantal opstoppingen in het verkeer aanzienlijk toegenomen. Er ontstonden meer files vanwege de drukte op de autowegen. Door de eerste lockdown kwam er een einde aan de toename in files.

Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat heeft verschillende analyses uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er minder drukte is op de autowegen vanwege het thuiswerken. Er komen nog wel files voor maar die ontstaan eigenlijk alleen nog maar als men wegwerkzaamheden uitvoert of als er ongelukken zijn ontstaan. Computermodellen zouden al langer hebben voorspeld dat files aanzienlijk zouden afnemen als er eenvoudigweg minder verkeer op de wegen aanwezig is. Dat geeft ook Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda aan in het artikel. Aan het einde van augustus namen ongeveer evenveel auto’s deel aan het verkeer als voor de coronacrisis. Het verschil was echter dat er een grotere spreiding was van het autoverkeer. Dat kwam omdat men meer ging thuiswerken waardoor er eigenlijk geen ochtendspits en avondspits was.