Verduurzaming levert nieuwe banen op vanaf 2018

Het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening zorgt er voor dat er veel nieuwe vacatures ontstaan vanaf 2018. De klimaatdoelstellingen die nationaal en internationaal zijn vastgelegd kunnen onmogelijk worden behaald als men niet snel hernieuwbare energiebronnen gaat gebruiken. Dat betekend dat er meer windenergie, zonne-energie, geothermie, stadsverwarming en andere duurzame energiebronnen moeten worden gebruikt. Dat kost natuurlijk geld maar ook inzet van personeel. Installatiebedrijven kunnen in 2018 al nauwelijks voldoende personeel vinden om al deze energie-installaties te plaatsen. De komende jaren krijgen installatiemonteurs en elektromonteurs het echter nog veel drukker. Dat betekend dat het personeelstekort de komende tijd alleen maar toe zal nemen.

Vacatures in de installatietechniek
Het tekort aan personeel in de installatiebranche zal een steeds groter probleem worden voor het behalen van de energiedoelstellingen. Steeds meer bedrijven zijn zich daarvan bewust. Ook de overheid lijkt meer doordrongen van het probleem dat ontstaat in de installatiesector als het gaat om het vinden van ervaren personeel. De instroom van nieuwe technische krachten blijkt beperkt. Er zijn in Nederland wel werklozen en werkzoekenden maar een groot deel van deze groep heeft geen technische achtergrond en kan daardoor niet meteen ingezet worden om het personeelstekort in de installatiebranche op te lossen. Daarom wordt steeds meer tijd en aandacht besteed aan inwerktrajecten die er voor zorgen dat de drempels weg worden genomen om in het installatievak te stappen. Een voorbeeld van een constructie die veel wordt gehanteerd in de praktijk is de beroepsbegeleidende leerweg oftewel BBL.

BBL
Een groeiend aantal bedrijven in de installatietechniek laat zich certificeren als erkend leerbedrijf. Ook VCU uitzendbureaus en andere technische uitzendbureaus treden steeds vaker als bemiddelaars op bij het zoeken naar aankomende BBL-ers voor gecertificeerde erkende leerbedrijven. Zo wordt de instroom aan BBL-ers vergroot. Nieuwe instromers zijn belangrijk voor de toekomst in de installatietechniek. De tekorten aan personeel in deze sector zullen namelijk de komende jaren blijven bestaan. Daarom is het belangrijk dat er wordt gekeken naar structurele oplossingen. Het opleiden van aankomende vakkrachten is een voorbeeld van een structurele oplossing. Daarom wordt BBL populairder bij een steeds grotere groep bedrijven en werkzoekenden.