Verdere stijging energieprijzen in 2021 afhankelijk van het weer

De prijs van aardgas is ongekend hoog in Nederland maar ook in andere Europese landen is de aardgasprijs op recordniveau beland. Doordat de economie is aangetrokken draaien bedrijven meer productie en zijn er meer grondstoffen en brandstoffen nodig. Aardgas en aardolie zijn belangrijke brandstoffen die zowel door veel bedrijven als consumenten worden gebruikt. Of de prijzen voor aardgas zijn bovendien voor een deel afhankelijk van het weer. Als het de komende tijd kouder wordt zal er namelijk meer vraag ontstaan naar aardgas.

Aardgasgestookte installatie

Veel woningen hebben namelijk een cv-installatie die op aardgas draait. Omdat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van stadverwarming, warmtepompen en waterstofketels zijn veel mensen nog afhankelijk van een aardgasgestookte cv-ketel. Als het de komende tijd kouder wordt zullen deze installaties meer warmte moeten produceren. De aardgasgestookte installaties zullen dan ook meer aardgas verbruiken. Bij koud weer zal de vraag naar aardgas toenemen en zal ook de prijs van aardgas verder omhoog gaan. Het weer is daardoor dus van invloed op de prijs van aardgas.

Energieverbruik

Voor veel mensen met een hoog energieverbruik is een spannende tijd aangebroken. Als de energieprijzen nog verder omhoog gaan kunnen mensen daadwerkelijk in financiële problemen komen. Energiearmoede ligt op de loer bij mensen die in een slecht geïsoleerde woning wonen. Dit zijn vaak oudere huizen met nauwelijks duurzame energievoorzieningen zoals zonnepanelen of warmtepompen. Dat maakt deze woningen behoorlijk energieverslindend. Vaak wonen mensen met weinig bestedingsruimte in woningen met een slecht energielabel.

Geen geld voor verduurzaming

Doordat de energielasten van deze woningen verhoudingsgewijs hoog zijn lopen de kosten voor het bewonen van deze woningen verder op. De bewoners van energieverslindende woningen houden daardoor nog minder geld over om te investeren in verduurzaming. Het gevolg is dat de verduurzaming niet betaald kan worden en men noodgedwongen blijft wonen in een woning die veel energie verspilt.