Verbruik aardgas in eerste helft 2023 tien procent gedaald ten opzichte van 2022

Er is minder aardgas verbruikt in de eerste helft van 2023. Het verbruik van aardgas is in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald naar 15,7 miljard kuub. Dat verbruik ligt ongeveer tien procent lager ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het verschil is al helemaal aanzienlijk groot ten opzichte van twee jaar geleden. Ten opzichte van 2021 is het aardgasverbruik in 2023 gedaald met ongeveer een derde. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft alleen de cijfers bekend gemaakt en daarbij geen oorzaken genoemd. Men kan echter wel het vermoeden uitspreken dat de hogere aardgasprijzen er voor hebben gezorgd dat zowel consumenten als bedrijven zuiniger zijn geweest met deze fossiele brandstof.

Daarnaast hebben zowel bedrijven als consumenten ook structurele oplossingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld door meer isolatie toe te passen of slimmer te gaan verwarmen. Bovendien is ook de verkoop van warmtepompen toegenomen en zijn ook hybride oplossingen zoals hybride ketels interessanter geworden. Naast deze ontwikkelingen heeft ook de industrie te maken gehad met minder productie. Daardoor hebben ze ook minder energie verbruikt. De industrie is een belangrijke verbruiker van aardgas. Een daling in orders in de industrie zorgt er voor dat er minder grondstoffen en brandstoffen worden gebruikt. Het gevolg een aanzienlijk lager aardgasverbruik. Het aardgasverbruik is zelfs op het laagste punt beland in een periode van 50 jaar tijd. Wanneer men in Nederland deze trend doorzet zal 2023 een nieuw laagterecord breken op het gebied van aardgasverbruik.