Veiligheid rondom bouwkranen moet beter vanaf 2017

Veilig werken is een belangrijk aspect op de bouw. Het is daarom geen wonder dat er veel geld wordt besteed asn veilige machines en werktuigen. Deze worden als het goed is periodiek gekeurd en goed onderhouden door ervaren onderhoudsmonteurs. Daarnaast krijgt bouwpersoneel de nodige persoonlijke beschermingmiddelen die ook wel pbm’s worden genoemd.

VCA en andere veiligheidsaspecten

Bovendien krijgt bouwpersoneel regelmatig training met betrekking tot veiligheid en moeten ze bijvoorbeeld een VCA certificaat halen. Voor leidinggevenden is zelfs een VCA certificaat speciaal voor bouwpersoneel dat verantwoordelijkheid draagt over meerdere personeelsleden verplicht gesteld.  Dit wordt ook wel VCA VOL genoemd of VCA voor leidinggevenden. In toolboxmeetings worden specifieke aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid op een bouwplaats nader besproken en worden afspraken gemaakt over het bevorderen van de veiligheid. Met zo’n grote focus op veiligheid zou je bijna denken dat er niets meer mis kan gaan op de bouw. Het tegendeel blijkt echter waar.

Veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen

Het blijkt dat er veel veiligheidsrisico’s aanwezig zijn rondom torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Regelmatig gebeuren er incidenten met betrekking tot de veiligheid. Zo valt er bijvoorbeeld wel eens materiaal van de kraan. Ook gebeuren er vaak bijna-ongelukken. Dit zijn situaties waarin men net geluk heeft gehad maar het kon erger aflopen.

Onderzoek onder kraanmachinisten

De vakbond FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) hebben een enquête gehouden onder 378 kraanmachinisten. Hierbij ging het met name over dr veiligheid. Meer dan 40 procent van de respondenten gaf tijdens het onderzoek aan dat ze in de afgelopen zes maanden meegemaakt hebben dat een last loskwam uit de kraan. Dit gebeurde bijvoorbeeld nadat die last verkeerd was vastgemaakt.

Kraanmachinisten ontevreden over aanpikkelateurs

Het vast maken van lasten gebeurd door de aanpikkelateur. Het blijkt uit het onderzoek dat slechts 7 procent van de kraanmachinisten tevreden is over het vakmanschap van de aanpikkelateur. De aanpikkelateur is degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en ook het hijsen begeleidt. De aanpikkelateur werkt daarbij nauw samen met de kraanmachinist maar ook met het overige personeel op de grond.

De FNV en HZC pleiten voor meer aandacht en willen een verplichte vakopleiding voor de aanpikkelateur. Volgens deze organisaties zouden onderaannemers in de praktijk vaak een eigen werknemer onder de kraan plaatsen om zo hun eigen klus het eerst te laten doen. Janna Mud van FNV wil dat dit in de toekomst niet meer mogelijk moet zijn.

Aanpikkelateur moet goede opleiding hebben

Op dit moment staat in de cao Bouw & Infra een aanbeveling voor een goed opgeleide aanpikkelateur. Dit is echter een aanbeveling. De aanbeveling moet volgens Janna Mud in de praktijk veel strakker worden opgevolgd. Er moet op dit gebied geen sprake meer zijn van vrijwilligheid. In plaats daarvan moet een goed opgeleide aanpikkelateur verplicht worden op de bouw als er gewerkt wordt met kranen aldus Mudd.

Tijdsdruk voor kraanmachinisten

Verder pleiten FNV en HZC voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de kraanmachinisten op de bouw. Deze kraanmachinisten zouden volgens deze twee organisaties te weinig tijd hebben vooreen  lunchpauze. Daarnaast is er volgens hen te weinig tijd voor sanitaire stops. Ook krijgen kraanmachinisten te weinig tijd voor de inspectie van materiaal tijdens de werktijd.