Veiligheid chemiebedrijven en tankbedrijven moet beter

Volgens de Tweede Kamer doen chemiebedrijven en tankbedrijven onvoldoende aan veiligheid. Op donderdag 5 september 2013 wordt in de Kamer gesproken over een tussenrapport over de veiligheid bij tankopslagbedrijven. Dit rapport is opgesteld door de inspectie SZW die de veiligheid van de tankopslagbedrijven onderzoekt en daarover publiceert. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoeken van de veiligheid bij deze opslagbedrijven zijn de misstanden bij het Odfjell olieopslagbedrijf.

Tussenrapport van SZW
Volgens het tussenrapport van SZW hebben veel olieopslagbedrijven de veiligheid niet de hoogste prioriteit gegeven in hun bedrijfsvoering. Bij Odfjell is de veiligheid het slechtst gewaarborgd. Geen ander bedrijf heeft het met de veiligheid zo slecht voor elkaar als Odfjell. Bij dat bedrijf ging het 64 keer fout in 10 jaar tijd. Bij deze ‘fouten’ kan gedacht worden aan het niet houden aan wet en regelgeving. Hierdoor lopen medewerkers en omwonenden gevaar.

Veiligheid verplicht
Naast Odfjell is ook bij andere bedrijven in de olieopslag de veiligheid niet op orde. Er werden door de SZW verschillende problemen geconstateerd bij bedrijven. Deze problemen hadden onder andere te maken met koelinstallaties en blussystemen. Ook de explosieveiligheid liet bij een aantal bedrijven te wensen over. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over deze tussenrapportage en wil meer druk uitoefenen op de olieopslagbedrijven. Er wordt onder andere gesproken over het verplicht aanstellen van een veiligheidskundige en het opleggen van hoge boetes wanneer bedrijven zich niet houden aan de regels.