VEH waarschuwt voor forse stijging energielasten voor 2022

De energietransitie komt in Nederland nog nauwelijks op gang. Veel woningen zijn aangesloten op aardgas en daar blijkt op korte termijn geen verandering in te komen. Voor veel mensen is het investeren in verduurzaming een kostbare kostenpost. Daarom worden investeringen zoveel mogelijk uitgesteld. Ondertussen gaan de energieprijzen omhoog. Vereniging Eigen Huis (VEH) is een organisatie die opkomt voor de belangen van woningeigenaren. Deze organisatie houdt ook de ontwikkelingen op de energiemarkt goed in de gaten. Op maandag 2 december 2019 heeft de VEH bekend gemaakt dat er aanzienlijk hogere kosten kunnen worden verwacht voor elektriciteit voor 2022. De kosten voor elektriciteit zouden dusdanig ver oplopen dat de betaalbaarheid van elektrische energie in gevaar zou komen.

VEH heeft aangegeven dat de kosten voor elektriciteit in 2022 volgens netbeheerders wel eens met 20 tot 25 procent zouden kunnen stijgen. VEH waarschuwt dat de jaarlijkse oplopende kosten er voor zorgen dat de lasten-neutrale verduurzaming in de knel komt. Deze lasten-neutrale verduurzaming staat in Klimaatakkoord. Ieder jaar moeten netbeheerders aanzienlijk investeren in het onderhoud van hun elektranetwerk. Daarnaast zouden de netbeheerders ook al bezig zijn met het ontmantelen van het gasleidingnetwerk. Deze kosten zijn dusdanig hoog dat deze ook na 2022 zullen doorlopen. Kort geleden heeft TenneT een rechtszaak gewonnen tegen de ACM. Door het winnen van deze rechtszaak is duidelijk dat netbeheerders de kosten voor hun investeringen mogen doorberekenen aan hun klanten.

TenneT heeft ingeschat dat tot 2029 een bedrag van minimaal 12 miljard euro noodzakelijks is voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. De regionale netbeheerders zoals Enexis en Liander zullen bovenop deze prijs vermoedelijk nog extra geld gaan vragen. Volgens de Vereniging Eigen Huis zullen huishoudens in 2022 in totaal 60 euro extra moeten betalen voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet. Het is goed mogelijk dat deze verhoging niet in één keer wordt doorgevoerd maar ieder jaar met een kleine stap omhoog gaat. In 2019 betalen woningeigenaren nog gemiddeld tussen de 180 en 200 euro voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook op dit bedrag komen de volgende jaren verhogingen. Deze verhogingen zijn nog buiten de verhoging die de VEH heeft beraamd om. De kosten voor huishoudens nemen daardoor de komende jaren alleen maar verder toe.