VEH: Nederlanders positiever geworden over woningmarkt in 2019

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft maandag 23 december 2019 in de media bekend gemaakt dat veel mensen positiever zijn gaan denken over de woningmarkt. Deze conclusie heeft de VEH bekend gemaakt nadat de organisatie een peiling had gehouden onder een representatieve groep van 665 Nederlanders. Volgens de vereniging dachten veel consumenten aan het begin van 2019 nog neutraal over de woningmarkt van Nederland.

De afgelopen maanden zijn consumenten wel wat positiever gaan denken over de woningmarkt. Het vertrouwen in de woningmarkt is iets toegenomen. Toch denkt 44 procent van de inwoners van Nederland dat eind 2019 geen gunstige tijd is om een woning te kopen. Dat heeft belangenbehartiger Maud Weide van VEH bekend gemaakt.

Er is sprake van een spanningsveld tussen het kunnen en het willen kopen. Er is voldoende vraag naar woningen alleen het aanbod blijft achter. Daarnaast is er ook sprake van een voortdurende prijsstijging op de woningmarkt. Daardoor worden woningen voor veel mensen moeilijk betaalbaar. Voor een bepaalde groep is de aanschaf van een woning geheel onmogelijk.

Ook modale inkomens hebben het in veel regio’s moeilijk op de woningmarkt. Het zijn dus lang niet alleen de lagere inkomens die het lastig hebben, ook de middeninkomens hebben het moeilijk op de woningmarkt. Bestaande woningen zijn duurder geworden maar nieuwbouwwoningen worden ook aanzienlijk duurder.