VEH: energierekening Nederlandse huishoudens omhoog na 2017

De energierekening van de huishoudens in Nederland zal naar verwachting omhoog gaan. Volgens de Vereniging Eigen Huis is een eerdere schatting die de overheid heeft gemaakt met betrekking tot de energierekening van huishoudens voor de komende tijd veel te positief geweest. In tegenstelling tot deze positieve prognose verwacht de VEH juist dat er energierekening eerder zal toenemen dan afnemen.

Verhoging energiebelasting
De energiebelasting zal volgens de VEH de komende tijd toenemen. In berekeningen van de vereniging stijgt de energiebelasting van zo’n 570 euro in 2017 naar ongeveer 835 euro in 2021. Het is niet voor het eerst dat de VEH waarschuwt voor een hogere energierekening. In de maand oktober van dit haar heeft de vereniging hiervoor ook al gewaarschuwd. De berekening is inmiddels bijgesteld door de VEH.

Energietransitie en energiebelasting
Volgens de Vereniging Eigen Huis denkt het kabinet te positief over de energietransitie. Het kabinet denkt dat huishoudens in de komende jaren minder gebruik zullen maken van aardgas omdat ze gebruik gaan maken van andere energiebronnen. Deze energietransitie is echter wensdenken. Het is nog niet duidelijk dat huishoudens daadwerkelijk gebruik gaan maken van apparaten die minder gas verbruiken. Daarnaast verhoogt het kabinet wel de prijs voor de belasting op aardgas.

Omruilen van apparatuur
Volgens de VEH is het niet logisch dat veel mensen hun energieverslindende apparatuur gaan omruilen voor energiezuinige apparatuur wanneer de huidige apparaten nog niet aan vervanging toe zijn. De Vereniging van Eigen Huis zegt dat het wensdenken is van het kabinet dat mensen hun vervuilende apparatuur gaan inruilen voor zuiniger modellen. In plaats daarvan zal eerder het energieverbruik gaan toenemen. Dat komt omdat mensen eerder meer elektrische apparaten gaan gebruiken dan minder.