VEH bezorgd over nieuwe bouwregels 2017

De nieuwe bouwregels zorgen er voor dat verschillende belangenorganisaties hun bezorgdheid gaan uiten. Eerder maakten een aantal belangenorganisaties voor gehandicapten bekend dat ze bezorgd zijn over de nieuwe bouwregels. Deze nieuwe regels zorgen er voor dat men bij het bouwen van onder andere woningen meer vrijheden krijgt. De belangenorganisaties voor mensen met een handicap zijn bang dat er bij de bouw van nieuwe woningen conform de nieuwe bouwregels minder rekening zal worden gehouden met mensen met een beperking. Nu heeft ook belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de nieuwe bouwregelgeving. Volgens de VEH zouden de nieuwe bouwregels de kwaliteit en veiligheid van nieuwbouwwoningen aantasten.

Nieuwe bouwregels zijn onverantwoord
Op woensdag 14 december 2016 heeft de Vereniging Eigen Huis doormiddel van een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen bekend gemaakt. Volgens de vereniging worden in de voorstellen voor de nieuwe bouwregels een aantal belangrijke regels geschrapt in plaats daarvan wordt meer vrijheid gegeven aan de bouwbedrijven zelf. Dit is volgens de VEH gevaarlijk. Op dit moment zouden veel woningkopers al nauwelijks invloed hebben op het ontwerp van woningen. De bouwsector zou ongevoelig zijn voor de wensen van de klanten die woningen willen laten bouwen.

Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder van VEH geeft aan dat er veel mooie woorden worden gesproken over klantgericht bouwen maar de “ongevoeligheid van de sector voor de wensen van de klant is al jaren stuitend” aldus Rob Mulder van VEH. De politiek moet de consumenten niet gaan uitleveren aan de bouwsector. De meeste bouwbedrijven in Nederland gebruiken de ondergrenzen van de regels in het Bouwbesluit als hun eigen maximale norm. Daarbij gaan ze de uiterste grenzen van het toelaatbare opzoeken. Te veel vrijheden voor bouwbedrijven zou de kwaliteit en veiligheid van bouwprojecten verder in het geding brengen. Daarom moet er volgens VEH eerst een analyse worden gedaan met betrekking tot de effecten van een verdere versoepeling van de regels.