Veertig procent van de hr-medewerkers heeft zich wel eens schuldig gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie

Uitzendbureau Unique heeft onderzocht of bedrijven specifiek selecteren op basis van leeftijd. Het discrimineren op basis van leeftijd komt tijdens sollicitatieprocedures regelmatig voor terwijl leeftijdsdiscriminatie wettelijk verboden is. Uitzendbureau Unique heeft hier onderzoek naar gedaan. In totaal werden 620 human resource medewerkers benaderd. In totaal zou ongeveer veertig procent van deze groep zich wel een schuldig hebben gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast heeft ook 12 procent van de ondervraagden wel eens kandidaten niet uitgenodigd vanwege een “buitenlands klinkende naam”.

De uitkomsten van het onderzoek werden woensdag 3 april 2019 bekend gemaakt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mannen met een hr-functie zich twee keer zo vaak schuldig maken aan die laatste vorm van discriminatie als vrouwen. Andere vormen van discriminatie zijn gebaseerd op geslacht, afkomst en er wordt ook vaak geselecteerd op basis van het uiterlijk dat iemand heeft op een foto op bijvoorbeeld het cv. In totaal geeft 56 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat persoonsgegevens altijd een rol spelen in het sollicitatieproces.

Anoniem solliciteren
Solliciteren moet eerlijker gebeuren en discriminatie moet worden tegengegaan. Daarom worden experimenten gedaan met zogenaamd anoniem solliciteren. Hier is echter lang niet iedereen enthousiast over. In totaal geeft 29 procent van de ondervraagden aan een negatief beeld te hebben van anoniem solliciteren. Verder is 37 procent neutraal over dit onderwerp en vindt ruim een derde van de hr-verantwoordelijken anoniem solliciteren wel de moeite van het proberen waard.