Veel zzp’ers bestalen geen inkomstenbelasting

In Nederland betalen veel zzp’ers geen inkomstenbelasting. Ze hoeven niet of nauwelijks inkomstenbelasting te betalen omdat ze verschillende aftrekposten kunnen hanteren. Daardoor werd de eerste 24.000 euro van het inkomen van deze Zelfstandigen Zonder Personeel vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dit komt naar voren uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afdrachten van zzp’ers
Voor het eerst werd in een analyse van de belastingaangiften van zzp’ers over 2014 gekeken naar het aandeel van de zzp’ers die geen bijdrage leveren aan de volgende afdrachten:

  • Loonbelasting,
  • Inkomstenbelasting,
  • oudedagvoorziening AOW,
  • nabestaandenpensioen (ANW),
  • langdurige zorg voor gehandicapten of bejaarden (WLZ).

In 2014 waren in Nederland volgens het statistiekbureau in totaal ongeveer 849.000 zzp’ers werkzaam. Voor deze groep was het zelfstandig ondernemerschap de belangrijkste of enige inkomstenbron. Van deze groep hoefden 314.000 personen geen inkomstenbelasting te betalen. Dit kwam door aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. Daarnaast had ook de MKB-winstvrijstelling een invloed op de afdrachten. Het bericht werd gemeld de Volkskrant.

Belastingvoordeel
Door de hiervoor genoemde belastingvoordelen werd de eerste 24.000 euro van het inkomen van de zzp’er niet belast. Dat bedrag is bijna vier keer zo hoog als het bedrag dat bij reguliere werknemers vrijgesteld wordt van inkomstenbelasting. Er moet echter wel worden opgemerkt dat bij de 314.000 onderzochte zzp’ers niet werd gekeken of deze zzp’ers een partner hadden die wel inkomstenbelasting betaalde. Van de 314.000 zzp’ers hadden in totaal 209.000 zzp’ers in die groep alleen een zzp-inkomen. Daarnaast hadden 105.000 personen een klein inkomen naast hun zzp werkzaamheden. Over deze bijverdiensten werd overigens geen belasting betaald.  

Solidariteit bedreigd
De Europese Commissie had vorige maand nog gewaarschuwd voor de grote groei van het aantal zzp’ers in Nederland. Deze enorme groep zorgt er voor dat er minder inkomstenbelasting binnen komt bij de overheid. Daardoor bedreigt een grote groep zzp’ers de solidariteit in het sociale stelsel. Zo hebben zzp’ers wel recht op bijvoorbeeld de AOW terwijl ze daar in de praktijk minder aan meebetalen of afdragen dan andere werkenden.

Belastingen voor zzp’ers
Zelfstandigen zonder personeel moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte en werkloosheid. Daarnaast moeten zzp’ers ook hun eigen pensioen regelen. Dit zijn forse kostenposten voor deze groep zelfstandigen. De belastingvoordelen zorgen er voor dat er wat minder financiële druk op de schouders rust van de zzp’er. De Leidse hoogleraar sociale en fiscale regelgeving Koen Caminada vindt dat de kosten wel argument voor het betalen van minder belasting maar deze kosten moeten er niet voor zorgen dat er zoveel minder belasting betaald wordt als er nu het geval is in Nederland.