Veel stageplekken voor technische mbo’ers in 2022

In 2022 zijn er voor technische mbo-leerlingen veel stageplekken te vinden. Een groot aantal technische bedrijven staat open voor nieuwe instromers. Dat zorgt er voor dat bedrijven stageplekken open zetten voor studenten in de techniek. Voor deze technische studenten is er veel te kiezen. Hierbij kun je denken aan stageplekken in de installatietechniek, elektrotechniek, mechatronica en andere vakgebieden. Ook voor niet-technische mbo opleidingen zijn er in Nederland meer stageplekken dan vorig jaar. Vorig jaar was er namelijk nog een tekort van 20.000 stageplekken. Inmiddels is dit tekort afgenomen tot 4.500 maar er zijn wel verschillen tussen sectoren. Zoals aangegeven hebben studenten in de techniek de stages voor het uitkiezen.

SBB

In de zorg zijn er echter minder stageplekken aanwezig waardoor studenten in deze sector niet allemaal een plek kunnen vinden. Door de coronamaatregelen hebben sectoren zoals kappers en de horeca ook niet alle stageplekken kunnen behouden. Veel mbo-studenten in die sectoren hebben stage verloren of zijn zelfs niet aan hun stage begonnen. In 20221 kwam het tekort aan stageplekken nog op een record. In dat jaar hadden meer dan 20.000 studenten die stage moesten lopen geen plek. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft aan dat de effecten van de coronacrisis in veel sectoren nog wel merkbaar zijn. De SBB erkent en begeleidt leerbedrijven voor het mbo. “We zien het steeds minder, maar er zijn nog steeds studenten die hun stage moeten inhalen” aldus SBB.