Veel ongevallen worden niet gemeld bij Arbeidsinspectie in 2023

Een groot aantal ongevallen die in Nederland op de werkvloer plaatsvinden worden niet gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is echter wel verplicht. De Arbeidsinspectie is de instantie die door de Nederlandse overheid is aangesteld om de meldingen met betrekking tot ongevallen op de werkvloer op te volgen. Ook klachten met betrekking tot onveilige werksituaties moeten door de Arbeidsinspectie worden behandeld. De instantie geeft aan dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de meldplicht met betrekking tot ongevallen. Volgens een onderzoek dat eerder is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer is percentage niet-gemelde ongevallen ongeveer 50 procent.

Nader onderzoek naar arbeidsongevallen

Nader onderzoek heeft echter aangetoond dat het aantal ongevallen op de werkvloer dat niet gemeld wordt bij de arbeidsinspectie veel hoger ligt. Nieuwe schattingen liggen rond de 70 procent. Dat heeft met name te maken met arbeidsmigranten en uitzendkrachten. Deze werknemers hebben vaker te maken met ongevallen aldus de Arbeidsinspectie. Door het niet melden van de ongevallen worden deze groepen de dupe op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben echter wel een meldingsplicht op dit gebied. Als ze niet voldoen aan deze meldingsplicht kunnen ze een boete krijgen vanuit de Arbeidsinspectie.

Boete vanuit de Arbeidsinspectie

Deze boete is maximaal 50.000 euro. Het blijkt echter dat een dergelijke boete door de Arbeidsinspectie bijna nooit wordt opgelegd. De gemiddelde boete die door de Arbeidsinspectie wordt opgelegd ligt ronde de 1.500 euro. Pas wanneer een werkgever bij herhaling in de fout gaat zal de boete door de Arbeidsinspectie hoger worden. De arbeidsinspectie heeft echter niet goed in beeld welke bedrijven herhaaldelijk hebben verzuimd melding te doen van arbeidsongevallen. De boetes blijven daardoor in de praktijk vrij laag.