Veel bedrijven schenden in 2019 regels bij inhuur zzp’ers

Bedrijven die zelfstandigen zonder personeel inhuren voldoen niet altijd aan de regels. Uit een steekproef van de Belastingdienst komt naar voren dat een groot deel van de bedrijven die zzp’ers inhuren werken met een bepaalde schijnconstructie. In die gevallen voldoen de zzp’ers niet aan de eisen en richtlijnen om aangemerkt te kunnen worden als zelfstandige zonder personeel. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dit geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst heeft tijdens het onderzoek in totaal 104 bedrijven bezocht in verschillende sectoren en branches. In totaal werd van 59 bedrijven vastgesteld dat deze de regels met betrekking tot het beoordelen van de arbeidsrelatie niet goed hebben toegepast. De zzp’ers die bij deze bedrijven werden ingeleend verrichten bijvoorbeeld dezelfde werkzaamheden als andere werknemers van het bedrijf en konden daardoor als werknemer worden beschouwd.

Ook op het gebied van de gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de zzp’er was dikwijls wat aan te merken. In feite was er in die gevallen sprake van een verkapt dienstverband. In totaal werd bij 12 bedrijven vermoed dat er kwade opzet in het spel was. De Belastingdienst gaat dit nu verder uitzoeken. Doormiddel van schijnconstructies met zzp’ers kunnen bedrijven proberen om bepaalde afdrachten voor werknemers te ontwijken. Daarvoor worden zzp’ers ingezet als werknemers. Dergelijke constructies zijn wettelijk verboden.